starnieuws

Een brug naar Guyana

01 Apr, 13:30
Guyana is booming. Guyana was altijd een van de armste landen van Zuid-Amerika. Maar sinds de ontdekking van grote aardolievoorraden voor de kust, kan dit land een van de rijkste worden in de wereld. De olievelden die ExxonMobil vijf jaar geleden heeft ontdekt, liggen ongeveer 200 kilometer van de kust van Guyana. De aardolievoorraden hebben een enorm potentieel aan inkomsten voor het land. Guyana is een land met ongeveer achthonderdduizend mensen. Economische ontwikkeling vereist vaak een solide infrastructuur, dat wil zeggen investeringen in wegen, havens, luchthavens en andere infrastructuurprojecten die de economische groei kunnen ondersteunen.

In april 2021 had Guyana volgens het IMF een economische groei van 20,9%. Deze groei werd voornamelijk gedreven door de start van de commerciële olieproductie in het land. In 2022 had Guyana de hoogste economische groei ter wereld met een bbp-groei van 62,3%. De verwachting is dat de economie van Guyana per jaar minimaal met 20% zal groeien tussen 2024 en 2028 (IMF, 2023). Guyana is veel verder gevorderd met de exploratie van de olievoorraden. De begroting van Guyana is in 2024 met 47% gegroeid ten opzichte van de begroting van 2023. De stijging bij de uitgaven wordt voornamelijk gefinancierd door de inkomsten uit de olie- en gasindustrie. (Record US$5.5bn national budget tabled in Guyana, 2024). Ter vergelijking: Suriname heeft voor 2024 een begroting van US$ 1,7 miljard. De begroting van Guyana is US$ 5,5 miljard.

Suriname
In Suriname discussiëren politici die zeggen dat ze het Surinaamse belang dienen over de snelheid van president Santokhi om een brug te laten bouwen. Het idee bestaat dat of Santokhi te veel haast heeft of dat de president niet voldoende aandacht heeft voor het Tigri vraagstuk. Grotere onzin bestaat niet. Dit is geen kwestie van partijpolitiek maar van nationaal belang. Politici in Suriname moeten niet alleen stoppen met etnische politiek, maar ook met etnische kritiek. 

Niet omdat de huidige president niet van jouw partij of bevolkingsgroep is, moet er geen brug komen. Dat is pas achteruitgang. Het is duidelijk dat de brug naar Guyana alleen voordelen kan brengen voor Suriname gezien de enorme economische groei en investeringen in het buurland. Investeringen waar Suriname indien slim ook wat van mee kan pikken als het in verbinding is met Guyana. De brug moet dus zo snel mogelijk komen. Ik heb vaak ook kritiek op president Santokhi maar in dit geval heeft hij het aan het rechte eind als hij dit als topprioriteit behandelt.

Beide landen zitten in dezelfde economische problematiek. Te weinig kapitaal om de ontwikkeling te stuwen. Nu is er een mogelijkheid via olie en gas. Suriname moet slim zijn en met Guyana om de tafel gaan zitten en prioriteiten stellen. Tigri is op dit moment, hoe gek het ook mag klinken, geen prioriteit. Voor Guyana niet maar ook voor Suriname niet. Guyana heeft nu rust nodig aan de grens met Suriname. Venezuela maakt het hen al moeilijk genoeg. Hiermee bedoel ik niet dat Tigri moet worden overgedragen aan Guyana. 

Als Suriname slim is, kunnen we twee vliegen in één klap slaan. De brug over de Corantijn kan een eerste stap zijn naar het oplossen van het Tigri vraagstuk. We hebben als land elkaar in deze veranderende economische situatie nodig. Het heeft geen zin om nu dit conflict op de voorgrond te plaatsen. Voor Suriname niet maar ook voor Guyana is dit geen goed moment.

Verder is er ook kritiek omdat er momenteel grote problemen zijn in andere sectoren van Suriname. Ook hierbij geldt dat de regering als hoogste bestuurlijk orgaan in Suriname prioriteiten moet stellen. Zoals ik eerder heb gesteld, is een solide infrastructuur een basis voor economische ontwikkeling die een spin-off kan hebben naar andere sectoren in het land. De regering moet alle ruimte krijgen om deze problemen aan te pakken. Het gaat economisch niet goed op dit moment maar regeren is vooruitzien, zegt een gezegde.

De brug over de Surinamerivier is ook hevig bekritiseerd. Ik herinner me nog dat politici ervan overtuigd waren dat zelfs onze kleinkinderen deze brug zouden moeten helpen meebetalen. De toenmalige president heeft daadkracht getoond en de brug doorgezet, de rest is bekend.

John Misidjan Msc

Bronnen:
IMF. (2023). IMF Country Report No 23/379. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
 Record US$5.5bn national budget tabled in Guyana. (2024, februari 02). Opgehaald van Caribbean-council: https://www.caribbean-council.org/Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July