starnieuws

A20 gaat in op de ware betekenis van Pasen

31 Mar, 08:48
Aangezien het Paasfeest een christelijke grondslag heeft is het zeer goed om stil te staan bij de ware betekenis ervan. Om te weten wat er wordt gevierd, is het noodzakelijk om te weten wat de oorsprong is. Om te beginnen kan het Paasfeest niet worden gezien als losstaand van een andere gebeurtenis, namelijk de kruisdood van Jezus Christus.

Het Paasfeest  zoals wij dat heden ten dage noemen, is een feest dat herdenkt de opstanding van Jezus Christus,  de Eniggeboren Zoon van Yahweh uit de doden. Met nadruk wordt er niet gesproken over “de dood”, maar uit “de doden”. Dode mensen zijn mensen die van Gods aangezicht gescheiden zijn.

Sedert de zondeval van Adam en Eva zoals die wordt wordt beschreven in Genesis 3, heeft de gehele mensheid (alle mensen zijn afstammelingen van Adam en Eva) het doel dat God met haar had gemist, en is daarom dood.
Even een korte toelichting op het woord “zonde” . Dit woord betekent “het  doel missen”. Zondeval betekent niet anders dan “ van de plaats zijn gevallen vanwege de zonde”.

Het doel dat God had met de mens die Hij had geschapen wordt beschreven in Genesis 1:28: God zegende de mensen die Hij had geschapen en zeide tot hen: “ Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt”. Ook zou de mens  nooit sterven; dit  was dus het oorspronkelijk plan van de Schepper met de mensen die Hij had geschapen. Gen.2:17

De mens heeft dit doel gemist, doordat hij het enige gebod dat de Here God had gegeven overtrad. Dit gebod vinden wij terug in Gen.2:16,17.
Er was duidelijk aan de mens gezegd door de Here God dat als hij dit gebod zou overtreden, hij zou sterven.  Hij overtrad dit gebod dus is de mens(heid) gestorven en leefde dus gescheiden van God.

Maar omdat de Here God reeds bij het begin van een zaak het einde kent, had Hij bij het begin een voorziening getroffen voor deze zondeval. Door deze voorziening zou de mens in zijn oorspronkelijke staat  worden hersteld. Deze voorziening hield in dat er een mens geboren zou worden die de dood zou overwinnen. Gen.3:15  Die mens wordt in de bijbel  genoemd “Het Lam  dat is geslacht sedert  de grondlegging van de wereld”. Openb.13:8
 Deze mens is Jezus Christus. En om te kunnen opstaan uit de doden moest Hij dus eerst sterven. En dat is gebeurd op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen.

Op de paaszondag staat Jezus op uit de doden en daarmee heeft Hij de mensheid de mogelijkheid geboden om weer de opdracht van Gen.1:28 uit te voeren. Mensen  die in Jezus geloven en Zijn geboden gehoorzamen, kunnen de oorspronkelijke opdracht van Gen.1:28 alsnog uitvoeren. Het Paasfeest symboliseert daarom een leven dat de zonde heeft overwonnen; een leven waarin de mens niet meer hoeft toe te geven aan een leefstijl die zichzelf en anderen schade toebrengt.

Het is ons verlangen dat de ware betekenis van het Pasen ons in Suriname brengt naar de plaats waar wij serieus kunnen gaan nadenken over onze toekomst als natie. Suriname heeft het doel dat zij zich sinds haar onafhankelijkheid heeft gesteld, nl een natie te zijn waarin recht en gerechtigheid zouden heersen niet bereikt. Een natie waarin iedereen gelijke kansen zou hebben om zich te ontwikkelen.

Het is daarom onze hoop en wens dat Suriname zal opstaan uit de dood waarin het zich bevindt; een dood waarin racisme, nepotisme, oneerlijkheid, zelfverrijking hebben gezorgd voor een bijna uitzichtloze situatie die zich uit in een failliete staatshuishouding, een zieke gezondheidszorg, een onderwijssysteem dat een contraproductief arbeidspotentieel voortbrengt. Om niet te spreken over een overheid die zich absoluut niet bekommert om noden van de inwoners van het land; een overheid die meent dat mensen slechts stemvee zijn, dat met goedkope en loze beloften voor de gek kan worden gehouden. Is het dan raar dat iedereen die Suriname kan verruilen voor een ander land, ook vertrekt?

Het is te hopen dat Surinamers zullen stappen in deze opstandingskracht en zich zullen ontworstelen aan deze doodsgreep waarin het land zich bevindt. Ook hoopt Alternatief 2020 dat deze dood die in 2025 precies 50 jaar heeft geduurd zal plaatsmaken voor de opstandingskracht uit de doden die nieuwe perspectieven biedt. Het “oude” heeft alleen maar geleid tot een bijna normloze samenleving waarin alles dat ongerechtigheid is en propageert is verheven tot het “nieuwe normaal”. Een goed voorbeeld hiervan is de viering van het Phagwa afgelopen maandag waarbij een show van een vulgaire “dansshow” werd gepresenteerd op nota bene een religieus evenement.

Wie de wereldpolitiek volgt zal ongetwijfeld hebben gemerkt dat in veel West-Afrikaanse landen er sprake is van ”lente”.  U weet dat de lente symbool staat voor nieuw leven na de winter die de dood symboliseert. Niger, Burkina Fasso, Mali en Senegal kennen een ware breuk met het oude, dat hen heeft gestort in een uitzichtloze situatie die vergelijkbaar is met Suriname. Laat het ook in Suriname het geval zijn.

Een zeer meditatievol  Pasen toegewenst.  Maak gebruik van deze opstandingskracht waaraan het Paasfeest ons herinnert.

Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July