starnieuws

Makka: Diaspora wordt volwassener

28 Nov, 04:47

Bestuursleden van PSD, Ranjan Akloe (2e secretaris) Ram Rambharatsingh (penningmeester),
Helga Tjon A Kon Robby Makka (voorzitter), Diana Vlet voor inheemsen en Ruth Sinkelir (lid RvA).
“We maken onze beloftes waar. Er is weer een Diaspora-dag, een Brasadey. U was 10 jaren geleden getuige van toen wij dit Diaspora Platform (PSD) hadden opgericht. Hierna hebben we een Brasadey gehouden en had oud-president Desi Bouterse de groeten gestuurd voor de koning. Nu, 26 november 2023, is de diaspora na 10 jaren volwassener geworden want er zijn: meer Brasadey’s, meer diaspora organisaties, meer Srefidensi herdenkingen en meer documentatie.  De huidige president Chan Santokhi spreekt virtueel rechtstreeks tot u”. Woorden van bestuursvoorzitter Robby Makka afgelopen zondag in Reeuwijk, Nederland” tijdens een drukbezochte receptie van deze grootste particuliere diaspora organisatie.

20 organisaties
Ruim twintig diaspora organisaties vanuit alle streken in Nederland maar ook uit Suriname, hebben deze receptie bijgewoond. Naast een vijftal workshops met concrete thema’s als: Diaspora en gezondheidszorg, Diaspora en Sport, Diaspora en AOW-gat, Diaspora en Inheemsen en Diaspora en Ondernemerschap was er gelegenheid tot het pitchen over deze onderwerpen, een nadere kennismaking met het Bestuur van PSD, lekker Surinaams eten, netwerken en dansen op de tonen van Diaspora muziekformatie nummer 1, Sabroso. De manager van de band Setish Bindraban ontving hierbij de Diaspora award voor zijn verbindende verdiensten, omdat hij “Sranan songs in het Surinaams, Marrons, Latijns etc.” ten gehore brengt in en buiten Nederland.  

Robby Makka, voorzitter van PSD, reikt de Diaspora award uit aan Sabroso manager, Setish Bindraban.

Gastspreker 1 president Santokhi
In zijn felicitatieboodschap memoreerde president Santokhi de diaspora delegaties die Suriname wekelijks bezoeken met duidelijke bespreekpunten. De president zei dat: de SLM op koers is, de toerismewet aangenomen is en hij bezig is met een implementatieteam, hotel Residence Inn volop operationeel is met upgrading, het nationaal onderwijscongres met Diaspora gehouden is en er aandacht is voor het AOW gat. Het staatshoofd zei verder dat Suriname nu -i.v.m. het slavernijverleden- excuses kent vanuit Nederland met achter een komma, en dat het kiesstelsel is gewijzigd waarin diaspora ook heeft meegedacht. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van de juiste samenwerking tussen diaspora en Suriname. “Maar de motor moet met meer cilinders draaien, elektronischer worden, met meer power richting ministeriële en sectorale ondersteuning. Graag dus ook aandacht hiervoor met zijn allen”, riep de president op.

Deelnemers aan de workshop over emigreren naar Suriname.

Gastspreker 2 minister Ori
Onderwijsminister Henry Ori die ook gastspreker was, benoemde de achterban van de Diaspora met name oud-Inspraak Orgaan, oud-Vereniging van Surinaamse Nederlanders, oud-Vereniging van Reizigers, Kennis Kring Nederland en Suriname en aanverwante zuster- en broederorganisaties. Ori: “Ik ken haast al deze organisaties in Nederland toen ik nog werkte in Europa. Met een aantal van jullie heb ik goed contact. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft jullie nodig in het kader van win-win samenwerking in het belang van het Surinaamse Onderwijs. Suriname geeft nieuwe inhoud aan betrekkingen met Nederland en de Diaspora gemeenschap. We zien transnationale gezinnen ontstaan in Nederland, Suriname en in België.  

Enkele jaren geleden heb ik ook een lezing verzorgd voor de diaspora gemeenschap in Nederland met als onderwerp Toerisme, mijn promotie.” Laat ons Diaspora een nieuw gezicht geven met jullie als Surilanders, Euro Surinamers en/of Nederamers.  Jullie vormen de diaspora van Suriname met een heel sterk netwerk, kapitaal en deskundigheid, en doen enorm je best iets te betekenen voor jouw land van herkomst. Dat vertaalt zich in toezending van gelden en goederen aan familie en het verlenen van diensten aan kennissen en in feite iedere integere persoon die daarom vraagt, zei de bewindsman die benadrukte voor verduurzaming van bestaande partnerschappen.

PSD
Het initiatief voor de oprichting van PSD kwam van vertegenwoordigers van Kenniskring Nederland-Suriname, de Vereniging Surinaamse Nederlanders en het Surinaams Inspraak Orgaan. Nu zijn meer organisaties, raden en personen verbonden aan het platform. Het PSD bestaat uit een bestuur met 7 leden, adviesraad en groep voor pr, media en communicatie en wordt ondersteund door vrijwilligers. Het wil Surinamers wereldwijd verbinden en bijdragen aan de ontwikkeling van hun welvaart en welzijn. 

Het zwaartepunt van de organisatie ligt in Nederland en verder worden Surinamers betrokken in met name de voormalige Nederlandse Antillen, de landen van de Caricom, de Verenigde Staten, India en Indonesië. In 2020 riep het platform 25 november uit tot Diasporadag. Deze dag ging in 1975 de geschiedenis in als de dag van de Surinaamse onafhankelijkheid.
Makka: het was een vruchtbare Brasa dey en een fijne verbroederingsdag. We zijn een lerende organisatie, we innoveren, motiveren en enthousiasmeren bij het waarmaken van de beloftes.

Advertentie

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June