starnieuws

Dasai: Transformatie nodig naar klimaatbestendige economie

18 Nov, 12:51

Minister Marciano Dasai vrijdag tijdens een workshop. (Foto: CDS)
De wereld bevindt zich in een beslissend decennium voor klimaatactie. Zij staat voor de uitdaging om een balans te vinden tussen sociaaleconomische ontwikkeling en duurzaam beheer van de natuurlijke leefomgeving. In dit proces is het volgens minister Marciano Dasai van belang dat Suriname als deel van de wereld transformeert van een traditionele economie naar een koolstofarme en klimaatbestendige economie. Dit zei Dasai vrijdag tijdens een klimaatworkshop in het Jacana Wellness Resort.

De workshop was een gezamenlijke activiteit van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De bedoeling was om met verschillende actoren van gedachten te wisselen over het versterken van processen tot klimaatfinanciering om de implementatie, monitoring en rapportage van klimaatacties in Suriname mogelijk te maken, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Een transitie-economie is volgens de minister een van de grote hervormingen die klimaatveranderingen overal ter wereld, inclusief Suriname, met zich meebrengt. Minister Dasai zegt dat Suriname vanwege zijn internationale verplichtingen genoodzaakt is over te gaan van een traditionele economie naar een low carbon climate resilient economy. “Dit gaat natuurlijk gepaard met vernieuwde technologieën, capaciteit en heel wat startkapitaal".

De minister merkt op dat Suriname een indrukwekkende natuurlijke rijkdom heeft: een bosbedekking van 93 procent en zoetwaterreservoirs die behoren tot de grootste ter wereld. Dit versterkt de verantwoordelijkheid van het land om een duurzaam en verantwoordelijk milieubeleid te voeren. Deze plicht wordt verzwaard door de verantwoordelijkheid om de samenleving klimaatbestendig te maken, omdat Suriname met een relatief kleine bevolking bijzonder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Meer dan 90 procent van de bevolking woont namelijk in de kuststrook of in laaggelegen gebieden waar ook economische activiteiten plaatsvinden.

Het ministerie committeert zich volgens minister Dasai aan een duurzaam beheer en behoud van een gezond en schoon milieu inclusief vitale ecosystemen, welke in balans staat met het sociaaleconomisch welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Om dit waar te kunnen maken wordt extra aandacht gevestigd institutionele versterking, bevordering en consolidatie van partnerschappen, bevordering van de nationale milieubewustwording, integrale milieudatamanagement, versterken van wet- en regelgeving en het mobiliseren van kapitaal.Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July