starnieuws

IMF keurt derde tranche EFF voor Suriname goed

25 Sep, 20:32
Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de derde tranche voor Suriname goedgekeurd. Het land kan rekenen op US$ 52 miljoen. De totale programma-uitbetalingen tot nu toe is ongeveer US$ 212 miljoen. Er kan geput worden uit US$ 688 miljoen die overeengekomen was in het kader van de Extended Fund Facility (EFF). Het programma dat in 2021 voor drie jaar was overeengekomen, lag anderhalf jaar stil, waardoor Suriname niet meer gaat kunnen trekken uit het volledige bedrag.

Een groot deel van de derde tranche is bestemd voor begrotingssteun. Volgens het IMF-raadsbestuur  begint de inzet van de autoriteiten voor macro-economische stabiliteit en begrotingsdiscipline in het kader van het programma vruchten af te werpen. "De economie stabiliseert nu de druk op de wisselkoersen is afgenomen en de inflatie, hoewel nog steeds hoog, vertoont een neerwaartse trend."

De belangrijkste beleidsprioriteit van de autoriteiten op de korte termijn is het handhaven van behoedzame begrotingen en tegelijkertijd het beschermen van de meest kwetsbaren en het ondersteunen van groeibevorderende investeringen.

Ter afronding van de derde beoordeling heeft de Raad ook ingestemd met het verzoek van de autoriteiten om ontheffing wegens niet-naleving van doorlopende prestatiecriteria op basis van de reeds genomen corrigerende maatregelen.

Kenji Okamura, adjunct-directeur en waarnemend voorzitter van de raad van bestuur zei: "De implementatie door de autoriteiten van moeilijke hervormingen in een uitdagende sociaal-economische omgeving is prijzenswaardig. Het afschaffen van brandstofsubsidies, het geleidelijk afbouwen van elektriciteitssubsidies, het beperken van de loonbetalingen aan niet-geregistreerde ambtenaren en het verbreden van de BTW-grondslag zullen helpen de fiscale ruimte te creëren voor uitgebreide uitgaven voor sociale bescherming en groeibevorderende investeringen."

Over de schuldsanering zei hij dat de autoriteiten gezamenlijke inspanningen hebben gepleegd om de onderhandelingen over schuldsanering te bevorderen. Daarbij zijn de overeenkomsten die met alle crediteuren zijn bereikt, behalve China, in overeenstemming met de programmaparameters. Suriname en het IMF hebben toegezegd om bij de volgende herziening te streven naar een overeenkomst onder vergelijkbare voorwaarden met andere schuldeisers.

Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July