starnieuws

Schoolcampus Para opent in oktober zijn deuren

18 Sep, 17:04
De Schoolcampus Para bestaat uit 13 faciliteiten en 22 gebouwen, waaronder schoollokalen, praktijklokalen en sportfaciliteiten. De scholengemeenschap zal vanaf oktober 2023 open zijn en onderwijs bieden op HAVO- en VWO-niveau. Hiervoor is er nog ruimte voor de inschrijving van leerlingen. Daarnaast zal de campus ook woonvoorzieningen bieden voor 240 studenten in 10 studentenflats op de campus. De opening hiervan is gepland voor de tweede helft van 2024.

Vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) hebben een informatiesessie gehouden voor bewoners van het district Para om hen te informeren over de Schoolcampus Para. Deze sessie is samen met het districtscommissariaat Para georganiseerd en werd gehouden in het Multifunctioneel Centrum te Onverwacht.

Behalve voor leerlingen, zal de scholengemeenschap mogelijkheden bieden voor werkzoekenden in de omgeving. Zo is er per direct mogelijkheid voor de plaatsing van schoonmaaksters, tuinlieden, bewakers en administratieve krachten. Voor de opening van de woonvoorzieningen op de schoolcampus, zullen er meer medewerkers in verschillende posities geworven worden. Geïnteresseerden uit het district, kunnen zich registreren via het districtscommissariaat, meldt minOWC.

De aanwezigen hadden na een presentatie door het minOWC de mogelijkheid om vragen te stellen. De vragen gingen voornamelijk over schoolvervoer, studierichtingen en accommodatie van werkzoekenden. De enorme behoefte op het gebied van onderwijs in Para kwam duidelijk naar voren en blijdschap om de komst van de nieuwe schoolfaciliteiten was te merken. De gemeenschap heeft aangegeven graag zo veel als mogelijk betrokken te willen worden en er is gesproken over een overlegstructuur om ervoor te zorgen dat de behoeftes van Para zo goed als mogelijk worden overgebracht bij het ministerie. De aanwezige directeuren en coördinatoren van het ministerie hebben toegezegd de mogelijkheden te bekijken hoe er binnen de komende jaren gewerkt kan worden aan meer onderwijsmogelijkheden vanuit de Schoolcampus Para.

Advertentie