starnieuws

Betrokkenheid diaspora versterken

20 Aug, 15:46
In Starnieuws verscheen op donderdag 17 augustus 2023 een artikel onder de kop 'Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname'. Door een strategie gebaseerd op zachte diplomatie, doet het Diaspora Instituut Nederland (DIN) er alles aan om synergie te creëren tussen diverse instanties, met als doel gezamenlijk Suriname te dienen. Personen met een sterke band met Suriname kunnen van onschatbare waarde zijn voor zijn ontwikkeling. Het recente pleidooi van president Chandrikapersad Santokhi om de ontwikkeling van het land te stimuleren met de steun van meer dan één miljoen Surinamers, inclusief degenen in de diaspora, wordt van harte omarmd door het instituut. Het DIN streeft ernaar alle opgebouwde kennis, vaardigheden en netwerken in de diaspora te bundelen en in te zetten voor het welzijn van Suriname.

Voor Surinaamse Nederlanders die via geboorte of afstamming verbonden zijn met Suriname, kan het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit naast het Nederlanderschap de bestaande banden al versterken. De betrokkenheid van de diaspora bij de ontwikkeling van Suriname kan hiermee worden vergroot. Volgens de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap kan de regering uitzonderingscategorieën bepalen wanneer het opleggen van de afstandsverplichting onredelijk is. Het samenspel tussen de Surinaamse en Nederlandse nationaliteitswetgeving kan resulteren in dubbele nationaliteit bij het verkrijgen van het Surinaamse staatsburgerschap, met name voor de eerste generatie Surinaamse Nederlanders en de tweede generatie, indien zij vijf jaar vóór hun 18e levensjaar in Suriname hebben gewoond. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door juridische uitspraken van de Hoge Raad, 26 juni 2015 ECLI:NL:HR:2015:1749 en Rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2015:11708.

Voor de vergemakkelijking van dubbele nationaliteit voor Surinaamse Nederlanders die onder artikel 16a van de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap vallen, is geen wetswijziging nodig. De bestaande wetgeving biedt reeds de mogelijkheid om bij het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit via naturalisatie de afstandsverplichting voor deze groep niet toe te passen. Hoewel het algemeen loslaten van deze verplichting via een staatsbesluit potentieel ongewenste immigratie-effecten kan hebben, kan de regering via beleidsregels specifieke uitzonderingscategorieën vaststellen.

Om dit te bewerkstelligen, heeft de Surinaamse regering de bevoegdheid om via beleidsregels uitzonderingen vast te stellen. Dit zou het diasporabeleid ten goede kunnen komen door een flexibelere benadering mogelijk te maken, in plaats van strikte naleving van de afstandsverplichting zoals vastgelegd in de Surinaamse Wet op Nationaliteit en Ingezetenschap. In artikel 11 aanhef en onder lid 6 en in artikel 16 b lid 1 en onder b van de Surinaamse wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap is de afstandsverplichting voor de oorspronkelijke nationaliteit opgenomen.

Lachman Soedamah
advocaat vreemdelingenrecht

Advertentie

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June