starnieuws

Diaspora wil kennis en kunde inzetten voor Suriname

17 Aug, 04:49

John Brewster (Foto: CDS)
Surinaamse diaspora en lokale Surinamers zullen op het diaspora seminar ‘Wi Na Wan’ op 21 augustus in Mingle Paramaribo, kennis en kunde delen over het gezamenlijk ter hand nemen van de ontwikkeling van het land. Het seminar is een initiatief van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) in samenwerking met de Tabto Group NV. “Wij zijn er niet voor diasporakapitaal”, benadrukt DIN-voorzitter John Brewster.

Volgens Brewster zet het instituut zich in voor het migreren van kennis en kunde en het interesseren van investeerders om in Suriname te ondernemen. “Dat trachten wij te doen met soft diplomatie en instanties bij elkaar te brengen, alleen maar om Suriname te helpen.” Brewster, die tevens bestuurskundige is, noemt het een illusie dat Suriname in staat is zichzelf te ontwikkelen met ongeveer 600.000 man. Hij verwijst naar de oproep van president Chan Santokhi om het land te ontwikkelen met ruim 1 miljoen Surinamers, inclusief zij in diaspora.

Brewster geeft aan dat met 1 miljoen Surinamers, de arbeids- en afzetmarkt nog klein is.” Hij zegt dat het instituut daarom alle kennis, kunde en netwerken die de diaspora in het buitenland heeft opgebouwd, probeert te bundelen, structureren en organiseren, ten goede van Suriname. Met de kennis en kunde en ook de netwerken zal Suriname in staat moeten zijn dat beleid en de nodige wet- en regelgeving als randvoorwaarden voor de diaspora in place te hebben.

Brewster legt onder meer uit dat moet worden nagegaan of de diaspora in beide landen belasting moet betalen en of zij haar verworven rechten in bijvoorbeeld Nederland, behoudt. Verder zal er beleid moeten worden gemaakt voor het type diaspora dat Suriname wil. Zo komt volgens Brewster de ene diaspora om te investeren en terugverdienen, terwijl de andere sec komt om de sociaal culturele band met het land. “Daar moet je apart beleid en regelgeving voor klaar hebben, zodat de mensen het niet moeilijk hebben als ze iets willen doen op cultureel of sociaal gebied.” 

Brewster is zelf in Wageningen, Nickerie, geboren en op jonge leeftijd naar Nederland vertrokken. Hij definieert diaspora ruim als iedereen die niet in Suriname woont, maar er wel geboren en getogen is of wiens ouders er geboren en getogen zijn.”  Volgens hem behoren ook vrienden van diaspora tot de doelgroep en dus ook hun netwerken in onder meer de politiek en het bedrijfsleven. “Mensen die hart hebben voor Suriname, die zetten we ook in om Suriname te helpen.” DIN heeft dan ook goed contact met de ambassadeur van India en Afrikaanse landen.

Brewster benadrukt tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS) dat bij het praten over diaspora, er niet alleen maar aan kapitaal gedacht moet worden. “Het gaat ook om kennis en kunde, maar het allerbelangrijkste zijn onze netwerken die we kunnen brengen. Vrienden die bij grote instituten zitten en iets kunnen doen en betekenen voor Suriname.” Hij haalt in dit verband ook het begrip diaspora engagement aan: “Als we het hebben over diaspora dan zijn dat Surinamers die iets willen doen voor Suriname, maar als we praten over Diaspora Engagement, bedoelen wij ook vrienden en netwerken.”

Advertentie