starnieuws

NPS: Doorwerken aan ontwikkeling land

30 Jun, 20:35
Sinds de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 zijn er talloze discussies geweest over de positie van de tot slaafgemaakten vanuit het traject dat is doorlopen om te komen tot vrijheid. De discussies hebben betrekking gehad op het dekoloniseren van het denken en handelen, het laten maken van excuses door de voormalige kolonisator en herstelbetalingen aan de nazaten. Deze zeer belangrijke en zinvolle discussies leveren nu nog een belangrijke bijdrage aan de rol en de positie van nazaten van de tot slaafgemaakten.

Nu na 159 jaar is een groeiend besef ontstaan over de rechten en de mogelijkheden van deze doelgroep. De Nationale Partij Suriname (NPS) stelt vast dat terwijl nakomelingen van de slavernij uiteraard vanuit verschillende posities ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons land en volk, er een toenemend besef is dat zij een nog grotere rol kunnen vervullen aan de groei van de maatschappij.

De slavernij die er de oorzaak van is geweest dat  veel van de nakomelingen onder andere hun zijn, hun identiteit, hun eigen waarde en religieuze beleving zijn kwijtgeraakt, dient gecorrigeerd te worden. De constante informatie over normen en waarden, vaardigheden, competenties,  mogelijkheden en het bewustmaken van individuen over de eigen kracht is een oneindigende actie.

In tegenstelling tot sommige negatieve beweringen, hebben nazaten van slaven een impact gemaakt bij niet alleen de economische, maar tevens de menselijke ontwikkeling en vorming. Te noemen zijn ontwikkelingen binnen het onderwijs, de landbouw, het toerisme en de creatieve industries. Tegen die achtergrond doet de NPS een oproep aan alle betrokkenen om te werken aan de eigen transitie, waarbij met zichtbare focus slagvaardig wordt doorgewerkt aan de ontwikkeling van het land.

Het feit dat succesvol is gestreden tegen de slavernij geeft aan dat wij te maken hebben met strijders voor rechtvaardigheid. Die strijd zal doorgaan totdat het proces van gelijkwaardigheid en eerlijkheid is bereikt. Aan alle strijders en degenen die de inhoud van de strijd begrijpen en onderschrijven, wenst de NPS een gezegende herdenking van keti koti toe.

Ns. De NPS
Gregory Rusland
Voorzitter

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August