starnieuws

Ruim 110 kerken zullen vaccinatiedwang niet accepteren

28 Oct, 00:00

Leiders van diverse kerkelijke organisaties hebben woensdag een persconferentie gehouden waarbij zij aangeven vaccinatiedwang niet te zullen accepteren.
75 kerken van Gods Bazuin verspreid in alle districten, 12 kerken van Logos International, 9 kerken van Bribi Ministries en anderen hebben een ferm standpunt ingenomen tegen directe en indirecte vaccinatiedwang. Om Bijbelse redenen zijn ze faliekant tegen elke vorm van vaccinatiedwang. "Zelfs God dwingt geen enkel mens Hem te dienen en te volgen, omdat Hij ons heeft geschapen met een vrije wil, en dat respecteren wij en daar willen wij ons aan houden!". Het standpunt werd tijdens een persconferentie woensdag verwoord door bisschop Steve Meye. 

De afgelopen periode is volgens de kerken geconstateerd dat de regering een beleid heeft gevoerd van angst zaaien, polarisatie van de bevolking, haatzaaierij, schoffering en criminalisering van een deel van de samenleving, het officieel instellen van een 'apartheidsregime'. Aangevoerd wordt dat de democratie losgelaten is en gekozen wordt voor het opereren in een totalitaire Staat. Ruim de helft van de bevolking wordt volgens de kerkelijke leiders brodeloos gemaakt. Op grond van deze constateringen, veroordelen de ruim 110 evangelische organisaties met klem de ontwikkelingen in Suriname. 

"Wij doen een zeer dringend beroep op de huidige regering van Suriname om dit heilloze pad per onmiddellijk te verlaten, zodat vrede en harmonie terugkeren in ons geliefd land. Wij herinneren u eraan dat wij, het volk van Suriname, de macht hebben in dit democratisch land, en zijn derhalve de enige bevoegden om het mandaat, dat wij u overigens gegeven hebben voor een korte periode, terug te nemen!"

De kerkelijke organisaties zeggen geenszins te zullen toestaan dat de regering doorgaat met het onderdrukken van het volk. De 'vaccinatiedwang', medische discriminatie, haatzaaierij, polarisatie, segregatie en apartheid zal nooit geaccepteerd, getolereerd of gedoogd worden. Vicepresident Ronnie Brunswijk wordt gewaarschuwd dat hij verantwoordelijk gehouden zal worden voor het verval. Hij houdt de regering in stand, werd aangegeven op de persconferentie. "Daag ons alstublieft niet uit, om ons, aan u geleend mandaat, binnen de kortste keren terug te nemen!" stelde Meye. 

Advertentie