starnieuws

Raadslieden Hausil geprikkeld over standpunt OM

30 Jul, 04:24

De raadslieden van Faranaaz Alibaks-Hausil, Raoul Lobo en Murwin Dubois hebben vraagtekens over de houding van het Openbaar Ministerie. Zij vinden dat de ex-directieleden van CBvS, Maikel Soeknandan en William Orie, ook vervolgd moeten worden. (Foto: Raoul Lith)
Officier van Justitie Cynthia Klein heeft in de zaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, de rechter gevraagd de verweren van de raadslieden te verwerpen. Klein vraagt de kantonrechter Hausil te veroordelen conform de voorgestelde strafeis van vier jaren cel onvoorwaardelijk en een boete tot een totaal van SRD 100.000, subsidiair 10 maanden hechtenis en haar gevangenhouding.

De raadslieden Murwin Dubois en Raoul Lobo zijn geprikkeld om de punten van het Openbaar Ministerie (OM) te weerleggen. “De wijze waarop de officier heeft aangegeven onze verweren te moeten verwerpen, daarbij zijn enkele interessante punten naar voren gebracht. Ja we popelen om die te gaan weerleggen,” zegt Dubois. Volgens Klein heeft de verdediging niet voldoende bewijs geleverd of gronden aangedragen om het strafvoorstel van de vervolging te weerleggen of ongedaan te krijgen. Dus vraagt het OM aan de rechter om het strafvoorstel over te nemen.

De juristen vinden het interessant hoe Klein heeft gereageerd op een van de punten in hun pleidooi. Zij hadden aangedragen dat de gewezen CBvS directieleden Maikel Soeknandan en William Orie nimmer als verdachten zijn aangemerkt door de vervolging. Dat had volgens de advocaten moeten gebeuren nu meer dan ooit omdat zij zijn bedankt door de bank. Klein stelt in haar repliek dat hierover de verdediging ook geen strafrechtelijke feiten en omstandigheden heeft aangedragen om de directieleden aan te merken als verdachten. Volgens haar was dat ook het geval bij het gerechtelijk vooronderzoek. Voor de juristen is dit een interessant punt en blijven ze erbij dat de twee directieleden ook vervolgd moeten worden.

“Als zij hen niet willen vervolgen, hebben wij een probleem en zij ook. En dat gaan zij merken tijdens het dupliek, dat zij een probleem hebben. Want zij zijn gebonden ook aan beginselen van een goede procesorde”, stelt Lobo. Hij merkt op dat hij in hun dupliek in zal gaan als het rechtsgevoel van de samenleving wordt vertrapt door de regering. Lobo durft openlijk te zeggen dat hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van de trias politica. “Ik ben niet bang om dat te zeggen. Ik heb bepaalde dingen gezien ook”. Als voorbeeld noemt hij het geval van de twee ex-CBvS directieleden die niet worden vervolgd.

“Ik wil niemand op de verdachtenlijst zien. Dat is niet mijn taak. Maar als je bezig bent en je zegt dat je een onafhankelijk instituut bent, OM, dan moet je ook die onafhankelijkheid betrachten en nakomen. Dan moet je de mensen tegen wie evenveel bezwaren bestaan, ook vervolgen. Ook al zijn zij onschuldig. Anders speel je in mijn ogen een politiek spelletje,” uit Lobo zich na de zitting tegenover journalisten. Dubois merkt op dat het OM vindt dat er bewijs is geleverd. “Maar de rechter komt tot het bewijs. Het spel is nog niet uitgespeeld dat het bewijs geleverd is. Wij zullen in ons dupliek aantonen dat ons bewijs zowel valide als correct is,” zegt Dubois.

Deze zaak staat 12 augustus op de rol. Dan voeren Dubois en Lobo het woord. Ook gaan de zaken voor van de  ex-governor van de CBvS Robert Van Trikt en ex–directeur van de Surinaamse Postspaarbank, Ginmardo Kromosoeto.

Advertentie