starnieuws

Kindergeneeskunde in gevaar; minister onderneemt actie

15 May, 00:00

De gezondheidszorg voor pasgeboren baby's is in gevaar. De vakgroep Kindergeneeskunde slaat alarm.


De Vakgroep Kindergeneeskunde schetst een zeer ernstig situatie, waarbij de zorg van pasgeboren baby's niet gegarandeerd is."Wij zijn teneinde raad en wensen daarom de Surinaamse gemeenschap te informeren dat de zorg van onze allerkleinsten niet meer gegarandeerd is. Wij hopen dat er nu eindelijk oor is voor onze noodkreet". Deze mededeling doet de vakgroep Kindergeneeskunde. De continuering van de zorg, is al enige maanden ernstig in gevaar door het tekort aan voldoende gespecialiseerd verpleegkundig personeel en aan essentiële medicijnen, middelen en apparatuur.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid reageert stomverbaasd als Starnieuws hem voorhoudt dat te vroeg geboren baby's en hele zieke voldragen pasgeborenen komen te overlijden, omdat ziekenhuizen niet meer in staat zijn om de zorg voor deze groep te garanderen. "Ik heb geen melding gehad van sterfgevallen van baby's in ziekenhuizen door tekorten aan personeel, medicijnen, middelen en apparatuur." De bewindsman heeft terstond contact opgenomen met de algemeen directeur van het AZP om opheldering te vragen over eventuele sterfgevallen op de intensieve kinderzorg. Ook directeur Claudia Redan heeft de minister meegedeeld dat zij geen rapportage heeft gehad van kinderen die zijn overleden op de afdeling Intensieve Kinderzorg.

De bewindsman onderkent dat er een chronisch probleem bij de kinderzorg is door vooral tekorten aan gespecialiseerde verpleegkundigen en medicijnen. Hij heeft in maart nog gesproken met de vakgroep Kindergeneeskunde. Daarbij is onder andere gesproken over apparatuur die noodzakelijk was om de kinderzorg te garanderen. Hij heeft de vakgroep inmiddels om een geüpdate lijst gevraagd, waaraan hij voorspoedig zal werken.

"Het is onacceptabel als er sprake zou zijn van kinderen die sterven, omdat de zorg niet gegarandeerd is," zegt Ramadhin. "We gaan hier een oplossing voor zoeken." Hij hoopt dat de kinderartsen openstaan voor dialoog en hem de ruimte geven het pad van dialoog te volgen. Hij wijst erop dat de problemen bij de kinderzorg, nog groter zijn geworden door de Covid-19-pandemie, die enorme schade heeft aangericht aan de reguliere zorg.

Aan de bel getrokken
Er is vele malen aangegeven aan de huidige en voorgaande regeringen dat de gezondheidszorg op instorten staat, vanwege de enorme tekorten op diverse vlakken. Ook de vakgroep Kindergeneeskunde heeft meerdere malen aan de bel getrokken bij het ministerie van Volksgezondheid, om te trachten verbetering te krijgen in de precaire omstandigheden waaronder de kinderartsen zorg moeten verlenen. "Helaas merken wij dat er geen verandering is gekomen in de situatie en zijn wij nu op het punt beland waarbij er geen adequate pediatrische zorg, met name Intensive Care zorg van zowel pasgeborenen als oudere kinderen, geleverd kan worden in Suriname," zegt kinderarts Margary Muringen, voorzitter van de vakgroep Kindergeneeskunde.

De desastreuze gevolgen zijn:
1. De NICU level III in het Academisch Pediatrisch Centrum Suriname is genoodzaakt om de Neonatale Intensive Care Unit bedden te sluiten. Dit heeft als gevolg dat te vroeg geboren baby’s, vooral die geboren bij een zwangerschapsduur tussen 27 en 30 weken, en hele zieke voldragen pasgeborenen nu komen te overlijden. Dit is voor de ouders hartverscheurend en voor de kinderartsen zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt!

2. Het Diakonessenhuis en St. Vincentius Ziekenhuis zijn eveneens genoodzaakt om hun IC level II c.q. High Care bedden te sluiten. Dit heeft als gevolg dat momenteel hoogwaardige zorg voor het zieke kind, met name de zieke pasgeborene, ondanks heel wat improvisatie onzerzijds, haast onmogelijk is geworden. "Als kinderartsen van Suriname hebben wij de verantwoordelijkheid om kwalitatief de beste zorg te leveren aan onze patiënten, echter zijn wij nu daartoe niet meer in staat", zegt de vakgroep.

In de afgelopen jaren is de kindergeneeskundige zorg in Suriname, mede door het oprichten van een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) level III en Pediatric Intensive Care Unit (PICU) in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en NICU level II/High Care (HC) in de perifere ziekenhuizen (Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis), kwalitatief enorm verbeterd. "Wij zijn in staat geweest hoogwaardige IC zorg te bieden volgens internationale standaarden aan de meest kwetsbare groep binnen onze samenleving," zegt de vakgroep, die aangeeft dat de zorg niet gecontinueerd kan worden. 

Tekort chronisch
Het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen is chronisch door het wegtrekken van kader en het niet investeren in kaderopleidingen. Minister Ramadhin zegt dat er met Cuba en India gesproken werd om gespecialiseerde verpleegkundigen te halen om op korte termijn het gat te vullen. Er lag een voorstel van India op tafel, maar dat is nu van de baan door de tweede Covid-19-golf die het gezondheidssysteem van dat land zelf op de rand van instorten heeft gebracht.

Suriname kampt op alle medische vlakken met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, of het nu gaat om dialyse of de intensieve zorg. Wat er aan kader is, trekt weg voor betere perspectieven in het buitenland. Ramadhin zegt dat het ongeveer drie jaar duurt voor specialisatie van verpleegkundigen. Inmiddels zijn stappen gezet - er is al een studiefonds opgezet - om in specifieke branches personeel verder te specialiseren.

Voor wat de vakgroep kinderzorg betreft zegt de bewindsman dat hij de noodkreet ter harte neemt en spoedoverleg zal voeren met de groep. Hij zegt er alles aan te zullen doen om de kinderzorg te garanderen.

Advertentie