starnieuws

Medisch experiment en schending Code van Neurenberg

10 May, 08:34
Overal in de wereld zien wij dat dezelfde Covid-19-vaccinatie agenda gelijktijdig wordt uitgerold. Lockdowns, dwang en dreigementen worden gebruikt om mensen te dwingen dit 'vaccin' te nemen. En het schijnt nog te lukken ook, niet omdat men zo overtuigd is van het 'vaccin' maar omdat het brede publiek muurvast zit in een verstikkende angst en in paniek het 'vaccin' als zijn redding ziet. Het tempo waarmee men thans wil overgaan van vrijwillige naar verplichte vaccinatie is schrikbarend, en daarbij gaat men zelfs zo ver om verdeeldheid te zaaien onder de bevolking.  
 
Mensen die al gevaccineerd zijn worden op subtiele wijze opgehitst om de niet - gevaccineerden als de oorzaak te zien van de Covid-ellende.
 
Een veelgehoorde uitspraak is dat wij pas naar normalisatie kunnen overgaan als iedereen is gevaccineerd; dus de mensen die niet zijn gevaccineerd werken het normalisatieproces tegen.
 
Mensen die niet gevaccineerd zijn, worden openlijk bespot als anti vaxxers en complotdenkers. Zij worden met discriminatie bedreigd, namelijk dat zij niet in een taxi kunnen stappen, niet kunnen shoppen, sporten en reizen en hun kinderen niet op scholen kunnen inschrijven zonder een vaccinatiepaspoort.
 
De pressie om dit middeltje in mensen te injecteren (ik wil het geen vaccin noemen, want het is niets anders dan een experimentele gentherapie) maakt dat mensen zeer argwanend zijn. En niet onterecht, want zij hebben er absoluut geen zin in om mee te doen met een biologisch experiment waarvan helemaal niet duidelijk is wat de consequenties op de lange termijn zijn. Maar ook omdat officieel vaststaat dat dit 'vaccin' niet voldoet aan de vereisten om te worden beschouwd als een vaccin, want:
 
1. Het biedt geen immuniteit tegen het virus; je kan gewoon weer besmet raken met Covid, ook al ben je gevaccineerd.
2. Je kan het virus nog steeds verspreiden. De circulatie en overdracht van het virus wordt niet geremd door vaccinatie.
 
Als zoethouder haast men zich om te zeggen dat het 'vaccin' de symptomen vermindert. Maar is dat wel waar? Het gros van de geïnfecteerden ervaart milde symptomen, ook zij die niet gevaccineerd zijn. Milde symptomen zijn dus geen bewijs dat het 'vaccin' werkt.
 
Desondanks worden wij gedwongen om met dit medisch experiment mee te doen zonder geïnformeerde toestemming. Veel media, politieke en prominente personen, medici, allemaal vertellen ons dat wij het 'vaccin' moeten nemen, maar geen van hen geeft ons informatie over de nadelige effecten of gevaren van deze gentherapie. Het enige dat u van hen hoort, is: 'het is veilig en effectief' en 'de voordelen wegen zwaarder dan de risico's'.

Wat ik met name teleurstellend vind is dat vele medische experts geen enkele poging doen om te voorkomen dat dit gentherapie-experiment wordt toegediend aan een slecht geïnformeerd publiek. Over de medische beroepseed gesproken.
 
Ik voel mij verplicht om even uit te wijden naar het toenmalige Nazi Duitsland, waar tijdens de tweede wereldoorlog monsterachtige mensenproeven en medische experimenten werden uitgevoerd op Joodse gevangenen in de concentratiekampen. Na de oorlog kwam de Code van Neurenberg tot stand, die de rechten moet garanderen van personen die aan een medisch experiment deelnemen.
 
De Code van Neurenberg is wereldwijd geaccepteerd en schrijft voor:
1. dat deelnemen aan een medisch experiment altijd op vrijwillige basis moet gebeuren; kortom, niemand mag gedwongen worden, noch direct noch indirect.  
2. dat het medisch experiment een duidelijk maatschappelijk nut moet hebben en geen onnodige lichamelijke of mentale schade mag toebrengen;
3. dat het medisch experiment moet worden vooraf gegaan door in vitroproeven;
4. dat deelnemers voldoende geïnformeerd moeten worden over het verloop en eventuele gevolgen van het medisch experiment;
5. dat deelnemers schriftelijk moeten verklaren dat zij op basis van die informatie aan het experiment willen deelnemen;
6. dat het medisch experiment en het onderzoek altijd moet worden stopgezet wanneer een proefpersoon daarom vraagt.
 
Herkent u zich terug in 1 van deze voorwaarden? Heeft ook maar 1 beleidsmaker zich gehouden aan deze voorschriften van de Code van Neurenberg, alvorens zij ertoe overgingen om ons (op indirecte wijze) te dwingen dit 'vaccin' te nemen?

Hoe dan ook, de Processen van Neurenberg hebben geleid tot extreem hoge straffen voor de misdadigers uit de Joodse concentratiekampen, en wel wegens misdaden tegen de menselijkheid.   
 
In het buitenland is er thans een team van meer dan 1.000 advocaten en meer dan 10.000 medische experts onder leiding van Dr. Reiner Fuellmich een gerechtelijke procedure begonnen tegen de Center of Disease Control (CDC), de WHO en het World Economic Forum van Klaus Schwab wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het staat bekend als het Nieuwe Proces Van Neurenberg 2021 en heeft betrekking op alle misstanden ter zake de aanpak van Covid, inclusief het experimentele vaccin. Indien er een veroordeling volgt, zullen er vele koppen rollen, wereldwijd.
 
Tot slot: ik ben geen anti vaxxer, maar ik ben ook geen proefkonijn.
 
Mr. Patrick A. Bhagwandin CAMS

Advertentie