starnieuws

Politieke partijen over gelijkwaardigheid vrouwen

08 Mar, 12:00
Vandaag staat de wereld stil bij het thema: 'Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst bereiken in een Covid-19-wereld.' De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) vat samen 'wan uma na leb bana, a no abi fadon'. Vrouwen hebben jarenlang strijd geleverd om met respect en gelijkwaardig behandeld te worden. Ze zijn gaan studeren, werken, hun eigen geld gaan verdienen waardoor ze onafhankelijker zijn geworden en economisch zelfstandiger.

Ook van buitenaf wordt er hard gewerkt om de positie van de vrouw te verbeteren, zegt de VHP in een verklaring. Zij constateert dat geen enkel land ter wereld ondanks alles gendergelijkheid heeft bereikt.

"Het is de moderne vrouw aardig gelukt om tegelijkertijd vrouw, moeder en echtgenote te zijn en ook nog te werken aan een carrière. Een zware taak die ze door hard werken en doorzettingsvermogen goed vervult." Door al deze veranderingen zit de moderne vrouw met een probleem dat ze heel reëel het hoofd moet bieden, voegt de VHP eraan toe. Ze moet in tegenstelling tot vroeger veel vaker keuzes maken, de vrouw van nu kiest voor leiderschap. "Als partij streven we naar volledige en volwaardige participatie van vrouwen in de politiek en de economie omdat het fundamenteel is voor de democratie en de rechtstaat."

HVB

De Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) zegt dat de wens om de historische genderongelijkheid op te heffen niet zonder strijd, maar ook niet zonder samenwerking gaat. Eén van die strijdpunten betreft leiderschap. Wereldwijd verkeren vrouwen  als het om leiderschap gaat in een achtergestelde positie. Vrouwen blijven aanzienlijk ondervertegenwoordigd in alle aspecten van besluitvorming. Daarnaast vormt geweld tegen vrouwen op wereldschaal nog steeds een groot zorgpunt.

Als het om leiderschap gaat, is de gender ongelijkheid al te zien in de huidige samenstelling van de regering, zegt de HVB. Zes van de 17 ministers is vrouw. "Het kan niet worden ontkend dat er veel is bereikt op het gebied van gendergelijkheid. Tegelijkertijd laat de realiteit zien dat de strijd nog niet gestreden is. Er is nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken en geweld tegen vrouwen te doen verdwijnen." Toch is de HVB optimistisch.

BEP

Vandaag wordt de nadruk gelegd op de positieve invloed die vrouwen uitoefenen op maatschappelijke onderwerpen en discussies, schrijft de politieke partij Broederschapen Eenheid in de Politiek (BEP). Zij zoekt  deze positieve boodschap in het geplaatst zien van  een groot aantal vrouwen op de kandidatenlijsten van de BEP, in de afgelopen verkiezingen van mei 2020. Door de vrouwen in de partij zoveel mogelijk te laten participeren in leidinggevende posities, wil de BEP deze vrouwen ook wil betrekken bij de veranderingen die er nodig zijn, om  gelijke kansen voor eenieder mogelijk te maken.

Terugblikkend op het afgelopen jaar, constateert de BEP dat vrouwen om wat voor reden dan ook, opnieuw slachtoffer zijn geworden van geweld en mishandeling, soms zelf met de dood als gevolg. Zij veroordeeld elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes. "Wij roepen  het Surinaamse justitieel apparaat op om te blijven optreden tegen degenen die zich hieraan schuldig maken." De partij pleit voor het structureren van slachtofferhulp via de overheid en maatschappelijke organisaties. Ook moet er volgens de BEP psychologische hulp beschikbaar zijn voor de daders. De BEP verklaart zich solidair met alle vrouwen en vrouwenorganisaties die opkomen voor de rechten van vrouwen, de waardigheid en de gelijke behandeling waar zij sociaaleconomisch  gewoon aanspraak op maken.

NDP
Met het door Covid-19 ingegeven nieuwe normaal en onder de huidige economische uitdagingen zijn de uitdagingen voor gezinnen immens, zegt de Nationale Democratische Partij (NDP) op vrouwendag. "Het zijn nog vaak de vrouwen, die soms als enig hoofd van het gezin, door gedrevenheid, daadkracht en resultaatgerichtheid zich moeten oprichten om haar gezin van begeleiding, zorg en voeding te voorzien." De kracht van de vrouw is niet te onderschatten, stelt de partij.  "Zij vormt niet alleen het fundament in vele gezinnen, maar is medebepalend voor de ontwikkeling van de samenleving. Het is dus vanzelfsprekend dat er flink geïnvesteerd dient te worden in de ontwikkeling van de vrouw: haar te stimuleren waar kan en te beschermen waar nodig." Wereldwijd blijft dit nog een uitdaging.

De huidige situatie in Suriname maakt de uitdagingen waarvoor vrouwen staan nog groter. De twee opeenvolgende devaluaties, de verhoging van de brandstofprijs, de enorme stijging van basisgoederen en overige winkelprijzen, de stijging van de werkloosheid, het gestagneerde onderwijs en kinderdagbesteding, als ook de Covid-19 beperkingen maken het leven van de vrouw als moeder, vooral alleenstaande moeder, zus en dochter niet eenvoudig, zegt de NDP. "De stijging van de armoede, en daarmee gepaarde psychische druk, brengt de vrouw in een kwetsbare positie. Het is onze maatschappelijke plicht om vooral in deze tijden de vrouwen te beschermen en te ondersteunen.

U kunt de verklaringen van de politieke partijen hier downloaden.
pdf-icon.gif BEP_op_dag_van_de_vrouw_2021.pdf     pdf-icon.gif HVB_op_dag_van_de_vrouw_2021.pdf     pdf-icon.gif NDP_op_dag_van_de_vrouw_2021.pdf     pdf-icon.gif VHP_op_dag_van_de_vrouw_2021.pdf    

Advertentie