starnieuws

Levens: Goed rekenen, daar moet je op kunnen rekenen

01 Aug, 16:26

Ewald Levens
Op 3 en 4 augustus wordt de GLO-6 toets 2020 afgenomen. Onder andere zullen twee belangrijke rekendomeinen  getoetst worden namelijk Redactie Rekenen + Cijferen en Hoofdrekenen. Nog een paar dagen te gaan dan is het zover. Voor onze leerlingen en leerkrachten is het een uitdaging onder deze moeilijke Covid-19 omstandigheden zich goed voor te bereiden op deze toets, zegt Ewald Levens. 

Het verloop van de jaarlijkse eind GLO-toets vanaf 2012 tot en met heden geeft aan dat het landelijke gemiddeld slagingspercentage van de afgelopen jaren schommelt rondom de 50% en het gemiddeld rekencijfer 5 is. "Dit baart ons zorgen. Ik heb afgelopen maanden zoveel mogelijk informatie verstrekt over de GLO-6 rekenonderwerpen. Daarbij heb ik  verschillende rekendomeinen behandeld met bijbehorende didactische aanpak," deelt Levens mee. 

Onder het domein cijferen vallen de sommen horende bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft middels een uitgegeven Lesbrief in 2015 de nieuwe regel De volgorde bij samengestelde reken-wiskunde bewerkingen geïntroduceerd. Officieel is door het het ministerie deze nieuwe regel op 1 oktober 2017 in werking getreden op alle onderwijsniveaus.

In gesprekken met leerkrachten en leerlingen blijkt dat zij nog steeds moeite hebben met het toepassen van deze regel, meent Levens. De scholen beschikken wel over de Lesbrief. Echter hebben leerkrachten moeite didactisch dit te vertalen naar de leerling toe. Terwijl de regel met het ezelsbruggetje Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord lang niet meer toegepast mag worden. 

Ter illustratie het volgende: de som 5 + 15 : 5 + 3 x 3 + 3 = is een samengestelde reken-wiskunde bewerking. De vraag is wat is het antwoord?  Is dat 16 of 20 of iets anders? Sommigen zijn van mening dat je van links naar rechts moet uitvoeren: Dus eerst 5 + 15 = 20,  Daarna 20 : 5 = 4 . Dus wordt de som 4 + 3 x 3 + 3 = 4 + 9 + 3 = 16. Is deze aanpak juist? Controle m.b.v.  je rekenmachine laat zien dat het antwoord 20 is.  Wat heb je hier verkeerd gedaan? Welke zijn de juiste stappen om tot een goede oplossing te komen? Wat is de juiste aanpak? 

Bijgaand in de lesbrief laat Levens de juiste didactische aanpak zien. 
pdf-icon.gif Samengestelde_reken_-_wiskunde_bewerkingen_2020_docx.pdf    

Advertentie

Friday 18 September
Thursday 17 September