starnieuws

BINI roept op tot behandeling Wet op Kustbescherming

18 Feb 2017, 04:24
Ook het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur (BINI) wil een stop aan de zandafgravingen te Braamspunt. De organisatie begrijpt niet waarom het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ingaat tegen het advies van deskundigen om de zandafgravingen per direct te stoppen. De studie naar de effecten van de afgravingen op de biodiversiteit en de kustbescherming, was op aanvraag van NH door het WWF uitgevoerd. BINI roept de Nationale Assemblee op om met de meeste spoed de Milieuraamwet en de Wet op Kustbescherming in behandeling te nemen.


BINI meent dat het besluit mede mogelijk was door het ontbreken van een goede institutionele structuur voor de milieusector. Er is geen enkel ministerie meer dat milieu onder zich herbergt, waardoor het elke keer weer gissen is wie verantwoordelijk is voor handelingen, voor bedenken en uitvoeren van de beleidsvoornemens en het toezicht daarop. Ook het gebrekkig wettelijk kader draagt bij aan de chaotische besluitvorming- in troebel water is het immers goed graven, zegt de organisatie.

De studie naar de effecten van zandafgravingen aan de kust en in de kustvlakte gaf aan dat de negatieve effecten onomkeerbaar zijn. BINI vraagt zich af waarom de Overheid advies van een breed team van deskundigen vraagt, als zij dat toch naast zich neer zal leggen als het advies haar niet goed uitkomt en ook op basis waarvan besluiten worden genomen, en door wie? Deze onduidelijkheid over besluitvormingsprocedures en wie nu waar verantwoordelijk voor is, geeft aan hoe slecht het gesteld is met het goed-bestuurprincipe van transparantie en rekenschap, meent BINI.

BINI vindt het schrijnend om te zien hoe weinig de Regering zich iets aantrekt van haar eigen officiële voornemens. In de Regeringsverklaring van het tweede Kabinet Bouterse wordt de bescherming van de kust als één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het voortbestaan van de natie gezien. De regering zou een urgentiebeleid van duurzame bescherming van de kust voeren en streven naar het behoud van evenwichtige ecosystemen in het kader van duurzame ontwikkeling. De grotendeels ongerepte natuurlijke omgeving van Suriname zou niet alleen beschermd worden, maar ook tot een geïntegreerd deel van het economisch beleid gericht op de versnelde ontwikkeling van Suriname worden gemaakt.

In DNA had minister Regilio Dodson gesteld dat de economische belangen in de bouw- en constructiesector de doorslag hebben gegeven voor het besluit. “Echter, als wij als land werkelijk duurzame ontwikkeling nastreven, kunnen korte termijn economische belangen van een enkele nimmer staan boven het nationaal belang,” zegt BINI. De zandafgravingen zijn in strijd met de door de Regering zo graag beoogde diversifiëring van de economie en armoedebestrijding, daar zij slechts inkomsten leveren aan een aantal ondernemers, terwijl het schildpadtoerisme een inkomstenbron is van lokale gemeenschappen, die weinig andere economische mogelijkheden hebben. BINI brengt in herinnering dat Braamspunt zich uitstekend leent voor lokale dagtoeristen die zich een duurdere strandreis misschien niet kunnen permitteren.

BINI schaart zich achter het WWF, CI Suriname, Green Heritage Fund Suriname en de SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association), die eerder dezelfde oproep deden.

Advertentie

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July