starnieuws

President wil snelle bouw huizen; bespreekt obstakels

13 Sep, 06:48

President Chan Santokhi tijdens een onderhoud met het Project Bureau voor het Landelijk Woningbouw Programma. Hij heeft zijn zorgpunten kenbaar gemaakt. (Foto: Kabinet van de President)
President Chan Santokhi is bezorgd over dat er diverse uitdagingen zijn om daadwerkelijk over te gaan tot bouwen van huizen. Te Reeberg, Para en Lelydorp zijn woningbouwprojecten opgestart. President Santokhi benadrukte tijdens een onderhoud met het Project Bureau voor het Landelijk Woningbouw Programma dat het cruciaal is om alert te zijn op mogelijke valkuilen. Met name bij het Reeberg-project, waar het streven is om de woningen binnen zes maanden op te zetten, is het van groot belang dat dit ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd om problemen te voorkomen.

Het staatshoofd wijst er op dat er vanaf het begin is gevraagd om de registratie van belanghebbenden, maar dat er bij het project Peprepin nog steeds een aanzienlijk aantal mensen niet geregistreerd is. De president dringt aan op een duidelijk overzicht van deze groep. Hij geeft ook aan dat het bij Public Private Partnerships duidelijk moet zijn wat de overheid terugkrijgt in ruil voor hun investering. Santokhi wil vóór de verkiezingen van 25 mei 2025 een wezenlijk deel van de samenleving met woningnood een oplossing bieden, meldt de Communicatiedienst Suriname. 

Mark Rommy, projectmanager van het Landelijk Woningbouw Programma, zegt dat het gebrek aan respons van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer over een overzicht van terreinen waarop nog geen bewilliging is verleend, een uitdaging vormt. Om dit te realiseren zal een team worden samengesteld om deze informatie zelf op te halen bij het domeinkantoor. President Santokhi benadrukt dat er een grote vraag is naar grond, maar dat hij terughoudend is om te investeren in projecten waar veel onduidelijkheid over bestaat. Hij stelt voor om bij alle overheidsprojecten nauwkeurig te onderzoeken hoeveel percelen zijn uitgegeven en wie daadwerkelijk van plan is om te gaan bouwen. Ook moet er een overzicht komen van percelen die nog vrij zijn.

Verder gaf Rommy de president een overzicht van de status van de verschillende projecten. Daarin is opgenomen dat er deze week nog gestart wordt met werkzaamheden op het project Reeberg om het gebied bouwrijp te maken. Ook de oproep en registratie van beschikkinghouders is reeds van start gegaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zij die in aanmerking komen voor de 7% regeling en zij die wel willen bouwen maar niet voor deze regeling in aanmerking komen. Naar verwachting zullen de eerste kavels in het begin van het droge seizoen van volgend jaar gereed zijn om bebouwd te worden. Echter, er is nog geen informatie ontvangen van de Energie Bedrijven Suriname en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij over de nutsvoorzieningen.

Tot slot is besproken hoe er tegemoetgekomen kan worden aan de behoeften van mensen met lagere inkomens, namelijk personen die momenteel niet in aanmerking komen voor de 7% lening. Een mogelijke oplossing die werd genoemd is om in overleg te treden met de banken en te vragen om ook voor lagere inkomens woningen te financieren. President Santokhi zegt dat er hiervoor nog naar mogelijkheden gekeken zal worden. Er kan volgens hem meer flexibiliteit komen in het programma.  Projectmanager Rommy deelde mee dat via het Affordable Housing Project de mogelijkheid bestaat om tegen 5% rente te lenen. Hiervoor kan de sociale klasse wel in aanmerking komen, maar om dit te realiseren moet er een fonds komen die de 5 procent zal dragen.


Advertentie

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April