starnieuws

Pg Baidjnath Panday: ‘Recht en waarheid maken vrij’

10 Apr 2021, 09:34

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vraagt om de rechtspositie van de rechterlijke macht veilig te stellen. (Foto: Ranu Abhelakh)
Tegen het einde aan van zijn carrière bij het Openbaar Ministerie (OM), hield procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vrijdag nog een laatste 'pleidooi'. Hij pleitte bij president Chan Santokhi om nog binnen zijn ambtstermijn de rechtspositie van de rechterlijke macht veilig te stellen.

Baidjnath Panday wil dat de leden van de rechterlijke macht, “ook zij die niet de grondwettelijke bescherming genieten, dat die zich beschermd weten. En dat er niet vanuit een politieke hoek onverwachts maatregelen worden getroffen die hun rechtspositie kunnen schaden.” De scheidende pg sprak tijdens zijn decoratie op het Presidentieel Paleis. Hij vroeg de president om het gestarte initiatief om de rechtspositie wettelijk te regelen, met enige voortvarendheid uit te voeren. Dit in samenwerking met de ministers en de medewerking van de vicepresident. In één adem voegde Baidjnath Panday eraan toe dat hij beschikbaar is om hierin een bijdrage te leveren.

Maandag zwaait Baidjnath Panday af als vervolgingsbaas bij het OM. In zijn dankwoord haalde hij het Surinaamse volkslied aan en benadrukte de woorden ‘recht en waarheid maken vrij’. Bij makkelijke maar vooral bij de moeilijke momenten heeft hij hierbij stilgestaan. Hij heeft de schepper steeds om kracht en inzicht gevraagd om in de moeilijke momenten tot goede afgewogen besluiten te komen. “Het is je niet altijd in dank genomen, maar ik stond voor mijn besluit.” Hij gaf toe dat er veel meer makkelijkere momenten zijn geweest, die hem sterkte in de overtuiging om steeds evenwichtige besluiten te nemen. “Omdat je die niet voor jezelf neemt, maar voor het instituut van het OM als deel van de rechterlijke macht. Een der pijlers van de Republiek Suriname.”

Voorafgaand aan zijn toespraak was de scheidende pg, gespeld door de president en het lint was hem omhangen van Grootofficier in de Ere-Orde van de Palm. Onder de aanwezigen waren Assembleevoorzitter Marinus Bee, hofpresident Iwan Rasoelbaks, leden van het Hof van Justitie en enkele ministers. Santokhi merkte op dat hij veel respect heeft voor de scheidende pg. “Vaak was uw kracht uw kalmte en het geloof in de schepper.”

Garcia Paragsingh die zal waarnemen als pg, feliciteert haar scheidende chef.

Baidjnath Panday startte zijn loopbaan bij de overheid in januari 1986 als substituut-griffier van de Griffie der Kantongerechten. In februari 1988 maakte hij de overstap naar het OM, doorliep daar alle carrièrestappen en werd als hoofdofficier van justitie in februari 2004 aangesteld als advocaat-generaal. Hij nam in 2014 waar voor de toenmalige pg Soebhas Punwasi, die voorafgaand aan zijn pensionering in 2015, met verlof ging.
Twee jaar later, in 2016, werd Baidjnath Panday als waarnemend pg formeel benoemd in de functie van de hoogste vervolgingsbaas. Volgende week maandag bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd. De president intussen ingestemd met de voordracht van advocaat-generaal Garcia Paragsingh als de nieuwe waarnemende pg, volgens het anciënniteitsprincipe.

Advertentie