starnieuws

VES: Grondige hervorming goudsector noodzakelijk

27 Nov, 20:48
De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) betuigt haar medeleven aan de nabestaanden van de slachtoffers van het tragische mijnbouwincident dat zich op 20 november j.l. heeft voorgedaan in het Matawai-gebied. Onze gedachten zijn bij de getroffen families, en wij wensen hun alle kracht toe om deze moeilijke tijd door te komen.

Dit hartverscheurende incident benadrukt opnieuw de urgente noodzaak om de klein-goudsector in Suriname op een grondige en doelgerichte wijze te ordenen. De VES dringt er bij de autoriteiten op aan om concrete stappen te ondernemen en een zodanige kader te creëren dat veiligheid en welzijn van alle betrokkenen in de klein-goudindustrie waarborgt.

Als vereniging erkennen wij het belang van de klein-goudsector voor de economie van Suriname en verbetering van de leefomstandigheden van de lokale samenleving, maar benadrukken tegelijkertijd dat de ontwikkeling ervan niet ten koste mag gaan van mensenlevens en het milieu.

Alle belanghebbenden, waaronder de overheid, de mijnbouwindustrie, maatschappelijke organisaties, de lokale gemeenschappen en de 'goudzoekers', moeten samenwerken aan een structurele en doeltreffende aanpak van de uitdagingen.

Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July