starnieuws

Rusland: Armoede en uitzichtloosheid toegenomen

21 Nov, 06:52

NPS-fractieleider Gregory Rusland wijst op de enorme verarming van het volk.
De armoede en uitzichtloosheid in het land zijn toegenomen, stelde NPS-fractieleider Gregory Rusland maandag in De Nationale Assemblee tijdens de algemene politieke beschouwingen. Zijn bezorgdheid heeft voornamelijk te maken met de gebrekkige uitvoering van het herstelprogramma van de economie. De regering trad onder erbarmelijke conditie van de economie aan, "maar veel waarmee wij nu te maken hebben, had voorkomen kunnen worden als de problemen waar onze economie mee te maken heeft, op deugdelijke en professionelere wijze zouden zijn aangepakt."

Rusland stond stil bij de maatschappelijke ongerustheid over de werking van het btw-systeem en de door de regering voorgenomen verhoging van tarieven. "Mijn indruk is nu dat de regering voorbijgaat aan het gegeven dat uitgaven en inkomsten in gezins- en productiehuishoudingen evenals die van het staatsapparaat, gepland moeten worden. Bij vele gezinnen is het al ontzettend moeilijk om dagelijks de eindjes aan elkaar te knopen. Zij worden frequent onaangenaam verrast door plotselinge interventies in hun portemonnee van de zijde van de regering die met 'overnight verhoogde tarieven' op hen afkomt. Dat schept onvrede, onbehagen en maakt de bevolking radeloos", stelde de NPS-topman.

Het btw-systeem legt onevenredig zware druk op de schouders van grote delen van het volk dat bij de uitvoering van het herstelprogramma al zwaar getroffen is door voortdurende prijsverhogende maatregelen, hoofdzakelijk als gevolg van intrekking van subsidies. "Wij zijn ons er terdege van bewust dat het btw-systeem potentieel een grotere reikwijdte heeft en dat staatsinkomsten daardoor verhoogd kunnen worden. Echter, er kleven naar onze inzichten grote vraagtekens aan de inning en daadwerkelijke afdracht daarvan. In onze visie is het verder elementair onjuist dat de btw-invoering:
a. niet simultaan met belastingverlaging voor vaste inkomenstrekkers heeft plaatsgevonden, en
b. dat er geen inspanningen worden gepleegd om inkomstenbelastingen te heffen bij grootverdieners in met name de productie- en handelssector."

Rusland vindt het onbillijk en bijzonder onrechtvaardig dat ontvangen van minder inkomsten, wordt goedgemaakt door verhoging van btw-tarieven waarmee lasten van vaste inkomenstrekkers aantoonbaar worden verzwaard. Goed beschouwd wordt in de praktijk op die manier een benadering gehanteerd waarbij minder draagkrachtigen of de armen in de samenleving de belastingen van de grootverdieners betalen. "Regering van Suriname, via u meneer de voorzitter,  waar blijft dan de door u gepredikte aanpak van 'de breedste schouders zullen de zwaarste lasten dragen'? Onze oproep aan u blijft luid en krachtig: Doet u uw woord gestand en voegt u de daad bij het woord!"

De afbouw van subsidies die als voornaamste instrument is ingezet bij de gezondmaking van de overheidsfinanciën, heeft een enorm effect gehad op de koopkracht van de bevolking. Het aanpassingsprogramma is volgens Rusland een noodzakelijk kwaad, maar het kan nimmer de bedoeling hebben gehad om het arme deel van de bevolking nog verder te verarmen en om de middenklasse kapot te maken. "Integendeel was het de bedoeling om de stabiliteit terug te brengen, zodat de minder daadkrachtigen weer hoop kregen. Wat zien we gebeuren? We zien duidelijk dat voor het belangrijkste onderdeel van het aanpassingsprogramma, met name het sociaal programma, veel minder is ingezet om dat daadkrachtig uit te voeren."

De NPS vraagt ook aan de regering om het belastingstelsel met spoed te evalueren, want op dit moment is de loontrekker het kind van de rekening. De enorme depreciatie van de SRD en het niet aanpassen van de belastingschijven, heeft door de jaren heen geleid tot verregaande minimalisering van het besteedbaar inkomen voor de loontrekker. "Hoe kan het zijn dat al bij een brutoloon boven een bedrag dat correspondeert met ongeveer 260 Amerikaanse dollars, de loontrekker in het hoogste belastingtarief van 38% terecht komt? Dit is unfair, onkan in Surinaamse bewoordingen en internationaal allicht een unicum. De Staat behoort redelijk en billijk te zijn en dit is zij al jaren niet naar de loontrekker", betoogde Rusland.

Advertentie

Monday 11 December
Sunday 10 December
Saturday 09 December
Friday 08 December