starnieuws

Visserijsector onderneemt stappen tegen SWM

17 Nov, 04:53

De visserijsector is niet te spreken over de verhoging van de SWM-tarieven.
De visserijsector is onlangs geconfronteerd met excessief verhoogde tarieven voor waterlevering zijdens de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Het bedrijf heeft hiervan geen vooraankondiging gedaan, geen gesprekken gevoerd met stakeholders, geen onderbouwing of motivering inzichtelijk gemaakt of gepubliceerd. Zij heeft op een schriftelijk verzoek tot heroverweging vanuit de sector, gereageerd middels een afwijzing zonder enige motivering.

De sector heeft zich genoodzaakt gezien in kort geding te vorderen om inzichtelijkheid en motivering van de drastische verhogingen en terugdraaiing, dan wel opschorting van de tariefvoering. De tariefstelling, brengt de visvangst op een prijspunt waarbij qua export, afzet niet langer te verwachten is en iedere competitieve positie verloren gaat. Maatschappelijk wordt verlies van werkgelegenheid en van valuta opbrengsten uit export verwacht, op een moment, dat de sector met vele andere uitdagingen geconfronteerd wordt.

Ook de teruggave van betaalde btw aan de vissector die maar niet volgens de wettelijk vastgelegde regels kan geschieden, heeft de sector in grote problemen gebracht. Velen hebben hun R/C’s bij de banken reeds ver moeten overtrekken, met als gevolg zware boetes renten.

Deze bedrijven die reeds maanden met volle vriezers zitten door ongebalanceerd beleid, worden door dit alles verder naar de rand van de afgrond gebracht, stelt de sector.

Advertentie

Monday 11 December
Sunday 10 December
Saturday 09 December
Friday 08 December