starnieuws

Padieprijs per baal rijst gekelderd van SRD 800 naar SRD 750

01 Oct, 16:54

Minister Parmanand Sewdien van LVV
De opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kg is van SRD 800 naar beneden vastgesteld naar SRD 750. Dit komt door de slechte kwaliteit van de padie dit seizoen. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat optekenen dat de klimaatsverandering van invloed is op de kwaliteit van de padie. Het resultaat van het een onderzoek naar samples die de bewindsman heeft laten instellen door ADRON, is bedroevend.

Na een akkoord met de Vereniging Verwerkers en Rijst Exporteurs (VVRE) op 4 september over opkoopprijzen van padie hebben die zich op 25 september zich wederom gewend tot de minister van LVV om hun beklag te doen over de slechte kwaliteit van padie dit seizoen. De minister heeft toen zijn werkarm het ADRON ingeschakeld om samples bij alle pellerijen te trekken en die te analyseren.

Gistermiddag zijn de resultaten in Nieuw Nickerie gepresenteerd voor minister+staf, de verwerkers en afgevaardigden van de boeren.
Het resultaat blijkt erg bedroevend te zijn:
1. Het pelrendement is erg laag
2. Padie is te ver gedroogd waardoor veel breuk
3. Teveel groen en rode rijst in de padie
4. Kalkgehalten erg hoog
5. Te hoge nachttemperaturen dit seizoen waardoor slechte vulling van korrels 

Deze resultaten zijn ook met deskundigen in Guyana vergeleken en ook daar is de kwaliteit lager dan normaal waarmee de conclusie getrokken kan worden dat het warme weer, veroorzaakt door El Niño, een negatieve invloed heeft op de kwaliteit.
Door de opkopers is de eerder vastgestelde prijs van minimaal 800 SRD naar beneden bijgesteld op 750 SRD  per baal. De eerder gesloten overeenkomst tussen de overheid en VVRE is na overleg reeds ingetrokken. 

De minister geeft aan dat de prijs van rijst op de lokale markt redelijk hoog is. Over de export zullen partijen spoedig bijeenkomen ter bespreking hiervan. De afspraak dat er geen padie op het veld mag blijven staan wordt redelijk goed nageleefd door de opkopers. Zij hebben ook het verzoek gedaan om gezamenlijk kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen welke vanaf het komend seizoen gehanteerd zullen worden.

Advertentie

Monday 11 December
Sunday 10 December
Saturday 09 December
Friday 08 December