starnieuws

120.000 aanvragen voor koopkrachtversterking

26 Sep, 06:47

Mensen die een sms hebben gekregen van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, halen hun monikarta op. Een van de locaties is het AOV-fonds. (Foto: René Gompers)
Er zijn ruim 120.000 aanvragen geregistreerd voor koopkrachtversterking. De overheid heeft SRD 1.2 miljard beschikbaar gesteld voor het project. Dit heeft minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting meegedeeld maandag, aan het begin van de 'acute distributie' van de monikarta's aan de aanvragers in Paramaribo. Een van de criteria om aan een koopkrachtversterking te komen is dat de het maandelijkse inkomen van de aanvrager van maximaal tussen de SRD 6.000 en SRD 8.000 moet zijn. De koopkrachtversterking is SRD 1.800.

Ramsaran heeft alle drie distributiepunten aangedaan op Stibula, Surpost aan het Kerkplein en het terrein van het AOV-fonds aan de Gemenelandsweg. In gemoedelijke sfeer zijn zaken afgehandeld.  De bewindsman geeft aan dat de organisatie zodanig is opgezet, dat het ophalen en afgeven van de monikarta's  niet in drukte, maar ordelijk en rustig verlopen. De aanvrager komt pas de monikarta ophalen, nadat hij of zij een SMS heeft ontvangen om dat te doen. Er is ook ruimte voor mensen die nog met vragen zitten en voor nieuwe aanvragers.

De SRD 1.800 is bedoeld om de kaarthouders te helpen bij het betalen van brandstof, stroom, basis levensmiddelen, transport, kookgas, water, en medische  diensten. Sommige mensen hebben met twk ontvangen om het gat tussen de tijd van goedkeuring van hun aanvraag en het eindelijk ontvangen, te dichten geeft Ramsaran aan. Hij deelt mee dat er ruim 120.000 verzoeken zijn gedaan voor de steun van de overheid. Gelet op "nieuwe data" is besloten dat het inkomen van de aanvrager tussen de SRD 6.000 en SRD 8.000 per maand moet zijn.

"Er is 1.2 miljard goedgekeurd, specifiek voor de betalingen. Niet voor logistieke- en andere zaken. De middelen hebben we zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikt." Hij voegt er aan toe dat president Chan Santokhi het eens is dat als meer mensen koopkrachtversterking nodig hebben, het bedrag aangepast zal worden.

Advertentie

Monday 11 December
Sunday 10 December
Saturday 09 December
Friday 08 December