starnieuws

Mannenkoor Harmonie blikt terug op 80-jarig bestaan

26 Sep, 04:51

Mannenkoor Harmonie viert vandaag zijn 80e verjaardag. Het gaat om het oudste mannenkoor van Suriname.
(Aangeboden)

Het Mannenkoor Harmonie bestaat vandaag 80 jaar. Dit heuglijke feit wordt gevierd met een dankconcert en een ontvangst. Het koor is opgericht op 26 september 1943.

Inleiding
Voor het oudste Mannenkoor in Suriname is er een grote uitdaging om enkele projecten die gepland zijn in het jubileumjaar -van 26 september 2023 tot en met 26 september 2024- uit te voeren. Het bestuur, leden en dirigent bedanken allereerst alle oud-leden, vrienden en donateurs voor hun bijstand aan dit koor. Met name hun vertrouwen in de stabiliteit en continuïteit van dit prachtig mannenkoor tot in lengte van dagen. In het verlengde hiervan  kunt u hieronder het volgende lezen van het koor.

Biografie
• Het Mannenkoor Harmonie werd opgericht op 26 september 1943 op initiatief van wijlen Dhr. Chris Leeuwin. Door wijlen Dhr. Daisy Samson, notaris werd via de radio op 22 september 1943 een lezing gehouden over de internationaal vermaarde Surinaamse musicus Dario Saveedra (Daan Samuels genoemd). Deze radiolezing werd met een voordracht van het gelegenheidsmannenkoor Harmonie, onder leiding van de heer Leo Heinemann, opgeluisterd met een compositie van Savedra, ‘Das Ringlein’.

• Het Mannenkoor is een dynamisch amateur vocaal gezelschap dat in verschillende bezetting muziekpresentaties (producten) ten gehore brengt. Van kwartet, dubbelkwartet tot 25 man met of zonder muzikale begeleiding (piano, band of orkest). Drie generaties mannen brengen sinds 1937 koorzang op zowel nationale als internationale podia gebracht. Het repertoire bestaat uit Surinaams-Caribische volksmuziek, een religieus, populaire, wereldmuziek en Westers klassiek repertoire.

Huidig bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit 5 (vijf actieve leden) met als dirigent mevrouw Liesbeth Peroti, en sub dirigent de heer Rolf Jacott.  
De leden van het huidige bestuur zijn:
- Marcel Pinas (voorzitter)
- Urvin Keerdijk (1e penningmeester)
- Melvin Creebsburg (2e penning meester)
- Lucien Gambier (1e secretaris)
- Benjamin Panhuyzen (2e secretaris)
De vaste oefendag is op de zondag van 11.00 u tot 14.00 uur. Indien er projecten  of optredens zijn, wordt de donderdag als extra oefening ingelast wel van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Internationale programma’s:
• 1975 Venezuela & Curaçao
• 1976 Cuba
• 1977 en 1978 Brazilië
• 1981 Frans-Guyana
• 1985 Venezuela
•    1994 Guyana
•    2003 Duitsland & Nederland
•    2004 Curaçao & Aruba
•    2019 Aruba

Beschermheer

Op initiatief van de heer Jack Uden de voormalige PR-officer van het koor en nu decennialang onze speciaal adviseur, werd voor langere termijn uitgekeken naar een beschermheer die niet alleen netwerken had voor het koor, maar ook een liefhebber is voor schone koorzang. De heer Drs. Maurice Roemer werd in het jaar 2009 daartoe voorgedragen en tot beschermheer van het Mannenkoor Harmonie aangenomen. Een zeer bescheiden persoon die op alle gebieden zijn bijdragen levert aan het koor.

Jongenskoor Harmonie
Het Jongenskoor Harmonie is opgericht in 1982 op initiatief van het echtpaar Peroti. De oprichting van dit jongenskoor had ten doel het mannenkoor Harmonie aan te vullen met jong talent om zo de vergrijzing tegen te gaan. Het Jongenskoor Harmonie stond onder leiding van dirigent Julia Boomsma. Dit jongenskoor heeft helaas geen continuïteit in aanwas gekend in de laatste jaren, waardoor al enige tijd geen beweging meer is in deze tak van Harmonie. De hoop is erop gevestigd dat dit weer zal worden opgepakt tot voordeel van onze jeugdigen te groeien in de schoonheid van muziek.

Europa Tour 2024
Het Mannenkoor Harmonie zal op uitnodiging van gemeente Den Haag die in januari 2024 zijn 50 jarig bestaan zal herdenken, aanwezig zijn in Nederland op tournee ter deelname aan diverse programma’s.

Videoclip
Één van de projecten die het jubilerende Mannenkoor Harmonie zal uitvoeren, is het uitbrengen van een videoclip genaamd “Sranang kondre” een arrangement van John Nelom en de Tekst van A Doorson. Dit is meer ter verstrekking van het nationalistisch gevoel in ons geliefd land Suriname.

Sociale Projecten
Her mannenkoor Harmonie is een divers koor en met name los van de fundraisingsactiviteiten treed het koor op in de Diaconessen kapel tijdens zondagse erediensten. De patiënten waarderen dat en putten vooral kracht uit de stichtelijke liederen die het koor ten gehore brengt.

Vandaag, 26 september, zal het 80 jarig bestaan van het koor worden gevierd met een dankconcertavond in de Centrumkerk aan het Kerkplein waarin zal voorgaan Ds. De Graven. Medewerking aan deze avond zal worden verleend door het Mannenkoor Maranatha aan het eind waarvan een ontvangst zal zijn in Ons Huis.

Advertentie

Monday 11 December
Sunday 10 December
Saturday 09 December
Friday 08 December