starnieuws

Volk moet radicale verandering brengen bij kiezen leiders

20 Aug, 00:01

Passie voor Suriname heeft een debat gehouden over 'Leiderschap naar Duurzame Ontwikkeling'. Het volk hoort juiste leiders te kiezen. (Foto's: René Gompers)
"Als je blijft doen wat je deed, krijg je ook weer wat je had. Een gloeilamp is niet ontstaan door het continu verbeteren van de kaars." Op verschillende manieren is tijdens twee debatten in Courtyard by Marriot duidelijk gemaakt dat Suriname toe is aan vernieuwd leiderschap, en dan wel radicaal. Gesteld is dat de visie van de leiders en de politiek van de afgelopen 48 jaren niet gebaseerd zijn op "passie voor het land en duurzame ontwikkeling ervan". Het volk- dat zijn leiders kiest- gaat niet vrijuit. Het ligt aan het volk om de grote en radicale verandering te brengen. Er moet niet meer gewacht worden op een 'messias' om het land te redden maar zelf de leiderschapskwaliteiten gaan manifesteren zodat ze uiteindelijk zelf het "transformationele leiderschap" gaat kiezen dat het land hard nodig heeft.

De discussieavond met als onderwerp Leiderschap naar Duurzame Ontwikkeling is vrijdag in Courtyard by Marriot geweest en was georganiseerd door Passie voor Suriname. Coördinator Jennifer van Dijk-Silos gaf in haar openingstoespraak aan dat de organisatie een verandering teweeg wil brengen in de samenleving. De situatie in het land staat op "5 voor 12" en is er meer dan ooit vernieuwing nodig. Met een reeks debatten en een congres gaat Passie voor Suriname zoveel mogelijk mensen bewust maken over de nodige verandering. Het leiderschap moet totaal anders  benadrukt Silos: "Want zolang we maar blijven doen wat we altijd hebben gedaan, gaan we krijgen wat we altijd hebben gehad."

Er zijn 6 inleiders geweest die ook de panelleden waren, verdeeld over 2 debatsessies.  Politici Angelic del Casthillo, Imran Taus en jurist Milton Castelen vormden de eerste groep sprekers. Ontwikkelingseconoom Sherida Mormon, journalist Iwan Brave en politicus John Brewster uit Nederland, de tweede groep. Ze hebben elk hun visie gegeven over wat de juiste leiderschapskwaliteiten zijn om het land uit de crisis te halen, naar goede tijden te leiden en daar te houden.

Coördinator van Passie voor Suriname, Jennifer van Dijk-Silos aan het woord.

Castelen merkte op dat de huidige regering geen duidelijke identiteit heeft waardoor onder andere haar doel onbekend is bij de samenleving wat weer voor andere problemen zorgt. Er hapert veel aan hoe de regering is ingesteld en optreedt in bepaalde situaties. Dit wekt geen vertrouwen bij de gemiddelde burger. Stemmen winnen wordt een moeilijke opgave bij de volgende verkiezingen.

Brewster stelde dat er "transformationeel leiderschap" nodig is. Suriname zit in een transitie, in de startblokken om van een plantage economie naar een wereldeconomie te gaan. Daarvoor is er andersoortig leiderschap nodig. Er moet niet meer "gewerkt worden aan het verbeteren van de kaars maar er is een gloeilamp nodig." Deze leider zal radicaal en doelgericht zijn door bijvoorbeeld te eisen en werk van te maken dat rond 2050, 80 procent van de Surinamers tenminste een HBO hebben.

Het volk dat uiteindelijk de leiders in het zadel helpt is ook aan gedragsverandering toe. "Het is niet de schuld van Bouta, het is niet de schuld van Chan, het is niet de schuld van Vene… het is jouw schuld," merkt Brewster op. Elke burger kan een goede leider zijn, thuis, in de buurt, op het werk. Dat moet zich nu gaan manifesteren zodat de "transformationele leiders" herkend, erkend en gekozen worden. Brewster: "De meetinstrumenten waarmee leiders tot nu toe gemeten zijn, zijn verouderd. Er zijn nieuwe meetinstrumenten nodig."

De aanwezigen gaven op gezette momenten tegengas, anderen waren het eens met de zienswijzen, of gaven hun eigen kijk op zaken. Iedereen is het er wel over eens dat er een vernieuwing nodig is. Coördinator Van Dijk-Silos deelt mee dat er in oktober en december weer debatten zullen zijn. In februari zal er een congres zijn waarbij de verzamelde informatie tijdens de discussies verwerkt zullen worden. Passie voor Suriname wil bij de volgende verkiezing een "fundamentele verandering" teweegbrengen in het stemgedrag en de verkiezingsresultaten. 

Advertentie

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July