starnieuws

Ramadhin: Handen wassen preventief bij rotavirus

11 Aug, 00:00

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid
Handen wassen is de meest zinvolle preventieve maatregel tegen de rotavirus-infectie.  Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat in de afgelopen 24 uur een toename is van meldingen van kinderen met verschijnselen veroorzaakt door het virus. De toeloop is zo groot dat de huidige kinderkamer niet voldoende ruimte biedt om de kinderen met verschijnselen op te vangen. 

Een rotavirus-infectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darmen optreedt. Het rotavirus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. De ziekte is besmettelijk vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt ongeveer een week. Het toepassen van adequate hygiëne is het belangrijkst bij het voorkómen van blootstelling van kinderen aan andere kinderen met een gastro-enteritis binnen gezinnen of instanties (ziekenhuizen, kinderdagverblijf, et cetera). Handhygiëne wordt uitgevoerd met water en zeep of met gebruik van een handalcohol op ethanolbasis.

“Het rotavirus is een bekende ziekteverwekker. De behandelaren gaan ook de medische begeleiding en behandeling naar deze kinderen toe daarop afstemmen”, laat de bewindsman optekenen tegenover de Communicatiedienst Suriname. Hij benadrukt dat het voor de epidemiologische analyse belangrijk is dat rekening wordt gehouden met de verspreiding van het virus. Ramadhin zegt dat er behalve kinderen, ook rekening gehouden dient te worden met de hoogbejaarden. “Zij zijn ook een risicogroep, vanwege lagere weerstand.”

De symptomen van het rotavirus zijn koorts, misselijkheid, braken en waterdunne diarree. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. De klachten duren 4 tot 6 dagen. Soms moet een kind naar het ziekenhuis vanwege uitdrogingsverschijnselen. Mensen kunnen de ziekte verschillende keren krijgen, maar deze verloopt dan minder ernstig. Het kan ook zijn dat iemand wel besmet is, maar dat er geen ziekteverschijnselen zijn.

Indien een kind begint te braken of diarree heeft kan elke keer een paar lepeltjes vocht worden toegediend. Het vocht moet niet in één keer in grote hoeveelheden toegediend worden. Vocht kan zijn water, maar ook met suiker erin zoals stroop en thee. Alarmsymptomen kunnen zijn sufheid, slaperig zijn, moeilijk wakker te krijgen, ingezonken ogen, droge lippen en hoge koorts. In zulke gevallen moet er gelijk contact opgenomen worden met de huisarts.

Minister Ramadhin deelt mee dat op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo aparte plekken worden gecreëerd voor kinderen. Het ministerie is in overleg met de huisartsen om meer toegankelijkheid te bieden aan de zorgvrager. Ook de openingstijden van enkele RGD-poliklinieken zullen worden verruimd.

Advertentie

Friday 30 September
Thursday 29 September
Wednesday 28 September