starnieuws

BEP: Sterk en integer leiderschap om uit crises te geraken

01 Jul, 17:23
De politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), sprak in zijn Nyun Yari Boskopu 2022, de wens, de hoop en de welgemeende en aanmoedigende bede uit, dat wij Srananmans, door ons doen en laten in binnen- en buitenland, gezegend zouden mogen zijn met sterk en eerlijk leiderschap. Dit gezien de crises waarin wij ons vandaag de dag bevinden. Armoedecrisis, veiligheidscrisis, financieel-economische crisis, gezondheidszorg risis, psychologische crisis, arbeidsmarkt crisis, binnenlandonderwijscrisis, stuwdamcrisis, klimaatcrisis, communicatiecrisis, bestuursrechtelijke crisis, te veel om op te noemen.


BEP is er daarom van overtuigd dat alleen sterk en eerlijk leiderschap ons uit deze 'samasama' van crises zou kunnen loodsen. Sterk en eerlijk leiderschap creëert automatisch visie, geloof, vertrouwen, zelfvertrouwen, energie en motivatie. De burgers van ons mooi land zal geïnspireerd, meelevend en solidair, samenleven, samen leren en samenwerken om op een prettige en vredige wijze samen te groeien naar een modern eigentijdse duurzame ontwikkeling. Een hogere trap van gelijkwaardigheid in welzijn en welvaart voor allen. Vrij van corruptie, leugens, bedrog en vrij van natuurvernietiging.

Keti Koti gaat om vrijheid en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Alhoewel het politiek in zich herbergt, gaat het ook om fatsoen, moraal en ethiek in de politiek. Machtsmisbruik in welke vorm dan ook is uit den boze. Maar om onbaatzuchtig dienend, verbindend, transparant, bekwaam en beschermend leiderschap ten behoeve van de mensen en hun kinderen en hun land.

De politici moeten garant kunnen staan dat ze het volk vrijwaren van alle onvrijheden. Van onproductieve administratieve afhankelijkheid en patronage tot en met het verderfelijk racisme. Koti a Keti van onmenselijke slavernij van zwarte mensen uit Afrika in Suriname bij welke sommige van deze Surinaamse voorouders   het wilde Amazone regenwoud en de vrijheid verkozen, en een lofwaardige strijd hebben geleverd en gewonnen om die vrijheid te behouden voor alle Surinamers en zelfs vreemdelingen op Surinaams grondgebied beschikbaar te maken.
Wijlen BEP-ere voorzitter, Caprino Alendy, plaatste op de politieke agenda van ons land, het begrip 'Binnenland moet evolueren' van verzorgingsgebied naar productiegebied.

Ronny Asabina, voorzitter van de BEP, DNA lid tevens kapitein van Marchallkreek heeft aangegeven dat Law en Order, ofwel wet en rechtshandhaving, de leidende principes zijn van het bestaan en besturen van volkeren. De offers en strijd van toen is de vrijheid van nu. Hetgeen niet kan zonder gelijke rechten of behoorlijk ‘s Landsbestuur.

De BEP wilt u bij de herdenking en viering van de Keti Koti 2022 vragen om bezinning en nogmaals bezinning. De morele crisis neemt grimmige vormen aan.

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August