starnieuws

ABOP: Heden en toekomst moeten wij zelf bepalen

01 Jul, 15:12
1 juli 1863-1 juli 2022, Keti Koti. Op deze herdenkingsdag staan wij stil bij wat onze voorouders tijdens de slavernij hebben meegemaakt, maar wij vieren ook dat onze voorouders slavernij vrij zijn verklaard. Wij als nazaten van de tot slaafgemaakte blakamans hebben vandaag deze vrijheid te genieten dankzij zwaar gevoerde strijd.

Echter horen wij voor het vaststellen van onze daadwerkelijke identiteit te weten, wat onze voorouders allemaal hebben meegemaakt. Wij erkennen dat hetgeen nog in het donker zit voor een zeer zorgt onder de nazaten, maar beseffen ook dat wij verantwoordelijk zijn voor de onze toekomst. De zware tocht voor onze voorouders over het zoute water van de zeeën, Sterke mannen en vrouwen die geestelijk en lichamelijk werden verminkt, honderden en misschien wel duizenden die overboord werden gegooid, zijn enkele misdrijven die tegen hen werden begaan. Het verhaal van de Leusden is zo onmenselijk dat 'mi ati e faya te me denki san weti bakra du nanga wi bigsma' (waar wij niet makkelijk over wensen te praten.

Er is een PRIJS betaald voor dit land waarin wij de toekomst van onze kinderen en kindskinderen moeten voorbereiden.
Un bigisma pay nanga den sweti, den brudu anga den libi... fu a doti di mi, yu anga un baka ptjin mus' fu tan, a doti di we kari mama Sranan.

Mi blaka brada...mi blaka sisa...de geschiedenis kunnen wij niet veranderen maar het heden en de toekomst kunnen en moeten wij zelf bepalen, DIE HEBBEN WIJ WEL IN DE HAND. Suriname staat voor grote uitdagingen, maar er staan ook grote kansen die wij samen moeten benutten. Dat kan alleen als wij  eensgezind met elkaar zijn.

Sranaman laten wij ongeacht sekse, Ras, kleur of seksuele geaardheid bouwen aan die toekomst die wij willen. Dat kan door hard te werken aan de opbouw van jezelf, mama Sranan en kansen scheppen voor de kansarmen want samen zijn wij altijd sterker. Laten wij op deze bijzondere herdenkingsdag met zijn allen nadenken over de rol die wij als individu te vervullen hebben in de ontwikkeling van dit mooi land. Maar laten wij daarbij ook bezinnen dat elk Srananman nodig is voor de toekomst die wij willen scheppen.

Srananman in het algemeen maar de Afro's in het bijzonder, wi e fristeri yu nanga 159 yari keti koti.

Wi fri, wi fri..., UN KON MEKI WI FRI!

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August