starnieuws

DOE: Verbreek ketens corruptie, incompetentie en etnische politiekvoering

30 Jun, 22:33

Steven Alfaisi, voorzitter DOE.
De afgelopen tientallen jaren zien we op vele vlakken een zware en hollende afbrokkeling van de moreel-ethische waarden en normen. Toename van: crimineel gedrag in het verkeer, vervlechting van de onderwereld met staatsinstituten, gevallen van corruptie, incapabele en visie-arme, inferioriteit en kwalitatief slecht beheer van regeringsorganen en verscherping van etnische tegenstellingen. Heel zorgwekkend is het, dat vaak de top van het land, de regering en leden van het parlement en politici, een negatief rolmodel zijn. In het geval van etnische tegenstellingen doen zij dit zonder enige schaamte en plaatsen deze onterecht onder de noemer van; werken aan de maatschappelijke groei van de eigen groep.

We kennen de nu zeer populaire uitspraak: …zij die op mij lijken”. Het gaat en ging nooit om de Surinaamse mens, van welke etnische komaf dan ook, uit de armoede te halen of te laten dienen als symbool van trots. Wij als bevolking worden al vele decennia bespeeld door de politiek of we nou een hoge opleiding hebben genoten of niet. We volgen veelal bewust of onbewust de worst van groei van de eigen etnische afkomst of het niet afvallig zijn aan de eigen groep of gewoon ons eigen materieel belang. We zijn zo verblind dat we niet eens door hebben dat we de toekomst van onze kinderen en hun kinderen aan het stukgooien zijn.

Ook komt het vaker voor dat politici en hoge functionarissen vrijuit gaan als ze zich niet houden aan de wet. Dit, omdat ze vaak niet worden vervolgd vanwege hun invloed en relaties of omdat er zoveel barrières zijn om ze überhaupt te kunnen vervolgen. Het is meer regel dan uitzondering, dat hoge ambtsdragers goed praten wat krom en onrechtvaardig is, het volk gewoon voorliegen of grandioos blunderen, zonder dat er sancties volgen. Bent u reeds vergeten, onder meer de kwestie van het regelen van familie en vrienden door de vorige en huidige president alsook de huidige vicepresident in hoge ambtelijke en parastatale functies, de cultuurtuin-verkaveling, de grondroof van ex-minister Samsoedin en ex - onderminister Gopi, de reserve kasmiddelen roof, het Surfin en HPSG debacle, fly-overs, trein en Dubai beloftes, het diaspora kapitaal, de 'koersdaling' en nu het Sabaku-project van deze coalitie?

Er ontstaat de indruk van een maatschappij waar er sprake is van klassenjustitie, dat politici onaantastbaar zijn en de eigenaren zijn van dit land, zichzelf verrijken door voor zichzelf en hun familie en partijgenoten gronden, banen en concessies te regelen en beslissen wat individuele leden van de bevolking krijgen of niet. Is het u nu nog niet duidelijk waarom de anticorruptiewet in de ijskast was geplaatst door de vorige regering of met een strategie van presidentiële commissie in de wachtkamer is geplaatst door de huidige? Heeft u nog niet door waarom de andere politici met een staatsfunctie, dan de voorzitter van DOE zonder staatsfunctie (onverplicht), hun vermogen conform de anti-corruptiewet nog niet bij de notaris hebben vastgelegd? Kent u nog de uitspraak van de vorige President: “zand erover” over vermeende corruptieve praktijken van zijn eigen partijleden? We kunnen gemakkelijk zeggen: “dat is al honderden jaren het geval, ook buiten Suriname en is een open deur intrappen. Ik heb andere zorgen”. 

En precies dit is het gevaar voor het volledig afglijden, indien we een passieve houding blijven behouden, naar: een structureel verdeelde, corrupte en oligarchische samenleving (waar niet wet en recht bepalen, maar de rijken en invloedrijke politici). Een bestel waar we niet meer vanaf zullen komen, zodra de inkomsten van aardolie in 2025 zullen vloeien. We zullen geen duurzame ontwikkeling bereiken, maar vervallen naar het voorbeeld van de meest corrupte landen in de wereld, die weliswaar heel rijk zijn aan grondstoffen z.a. aardolie. Ik plaats daarom de recente oproep van de VP aan de kiezers voor 2025 in deze context.

Ook de vorige regering zat en zit te azen op deze inkomsten. De vorige en de huidige regering kunnen ons nooit leiden naar duurzame ontwikkeling. Het is het plaatsen van lood om oud ijzer. Hun trackrecord van vooral corruptie en incompetentie is daar. Het gaat niet om de ontwikkeling van het volk of hun achterban, maar eerder om het eigen financieel belang gegarandeerd en gecontinueerd te zien door het consolideren of verkrijgen van macht, middels manipulatie van de bevolking. En alle middelen worden daarvoor ingezet. De huidige generatie is ermee besmet en toekomstige generatie zal ook ermee worden besmet cq. vergiftigd, als er geen stop hieraan komt. Een zeer schadelijke gif-cocktail mix/virus van o.m. corruptie, egoïsme, incompetentie, criminaliteit, normloosheid, hebzucht, racisme, etnische verdeeldheid en eigen belang. Een samenleving ontstaat, die het collectief gedachtegoed niet als waardevol ziet, en zich gaat individualiseren en richten op familie, vrienden en groepen. Er zijn voorbeelden te over van jonge ogenschijnlijke eerlijke veelbelovende politici in het verleden en heden die uiteindelijk hun ziel hebben verkocht voor de duivel voor macht en materialisme.

Een (1) zaak is helder: Suriname kan echt niet duurzaam ontwikkeld worden alleen maar door Hindostanen of  Javanen of creolen of marrons etc., het zal pas lukken als we het samen doen en vooral niet in hokjes. Het is daarom dat ik alle Sranansma oproep, politiek gelieerd of niet, jong of oud, van welke religie en etnische komaf dan ook, deze 1 juli symbolisch te gebruiken, om te DOEn wat nodig is. Zichzelf mentaal te bevrijden van het virus/gif en de ketens van racisme, etnische verdeeldheid, corruptie en egoïsme. Dit zal moeten resulteren in het kiezen van betere, dienende en verbindende leiders ongeacht de etnische achtergrond en uiteindelijk tot waarachtige liefde voor elkaar en voor ons land, vrijheid en duurzame ontwikkeling. Dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun kinderen en de generaties na hen.
Een bezinningsvolle keti–koti toegewenst aan alle mede Sranansma!

Voorzitter DOE
Steven Alfaisi

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August