starnieuws

Santokhi: 'Oliebronnen zijn niet van een regering of politieke partij'

30 Jun, 18:37

President Chan Santokhi heeft herhaaldelijk benadrukt dat de natuurlijke hulpbronnen van het land eenieder van de natie ten goede moeten komen. (Foto: René Gompers)
"Ons natuurlijke ecosysteem, inclusief olie en gas, is door God gegeven, dus het kan niet worden opgeëist of eigendom zijn van een regering of een politieke partij, het behoort tot de mensen van de natie en zij moeten profiteren van de rijkdom die wordt gegenereerd." President Chan Santokhi maakte deze opmerkingen tijdens zijn toespraak op de openingsceremonie van de Suriname Oil and Gas Energy Conference.

Terwijl hij mensen uitnodigde om te investeren in de Surinaamse olie- en gassector, merkte hij op dat de nieuw gevonden olie- en gasbronnen zodanig moeten worden beheerd dat de economie naar het volgende ontwikkelingsniveau wordt gebracht en ook gemeenschappelijke doelen worden bereikt op een duurzame manier om het leven van de volgende generatie veilig te stellen. "We hebben in mijn land een rijkdom en een stabilisatiefonds gecreëerd dat de financiële mand moet zijn voor de toekomst van ons land. We zijn ons er terdege van bewust dat het veiligstellen van de fondsen voor het doel waarvoor ze zijn gecreëerd, ook een regering vereist die zich inzet om voorzichtig en efficiënt om te gaan met die fondsen met ingebouwde checks and balances."

Het staatshoofd onderstreepte dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om het goede gebruik van de hulpbronnen te beschermen. Santokhi vindt dat de inkomsten uit olie en gas moeten worden gebruikt door te investeren in zowel de huidige generatie als die van toekomstige generaties. Als zodanig merkte hij op dat het welvaarts- en stabilisatiefonds van groot belang is om een ​​deel van het inkomen te sparen voor de toekomstige generatie.

"Bovendien zullen de inkomsten van olie en gas worden gebruikt om de overgang naar hernieuwbare en groene energie te ontwikkelen en ook dat deze inkomsten moeten worden gebruikt om onze economie en industrie te diversifiëren om overheidsinstellingen te versterken en om te investeren in menselijk kapitaal om een ​​veerkrachtige gemeenschap op te bouwen." President Santokhi legde uit dat olie en gas geen doel op zich kunnen zijn en dat het moet worden gezien als een middel om hogere doelen te bereiken voor het creëren van stabiele, welvarende en vreedzame samenlevingen.

"Hiervoor moet het voordeel op korte termijn komen van een strategische boost op de lange termijn en om een ​​einde te maken aan het definiëren van dit toekomstige pad moeten ook ambitieus zijn. We moeten vertrouwen tonen in onze capaciteiten." Bovendien merkte hij op dat de olie- en gasstrategie van Suriname deel zal uitmaken van zijn Vision 2060-strategie. Binnenkort zal hij opdracht geven aan de landelijke commissie Vision 2060, die een roadmap zal ontwikkelen waarin staat waar het land over 40 jaar wil staan ​​en hoe dit kan worden bereikt.

Hij merkte ook op dat een deel van deze visie moet zijn hoe het land zijn binnenlandse capaciteiten op het gebied van arbeid, diensten en expertise kan ontwikkelen en versterken. Dit is met name niet de eerste keer dat Santokhi het belangrijk vindt dat de burgers van het land moeten profiteren van de rijkdom die wordt gegenereerd uit de olie- en gasbronnen.

In februari, toen president Santokhi zijn inleiding hield tijdens de vierdaagse International Energy Conference and Expo, die werd gehouden in het Guyana Marriott Hotel, drong hij er zelfs bij de leiders van Guyana op aan ervoor te zorgen dat de hernieuwde olierijkdom van Guyana alle Guyanezen ten goede komt en deze rijkdom ook veilig te stellen voor de toekomstige generaties. "Deze gelukkige landen [Guyana en Suriname] hebben een groot deel van de inkomsten gespaard om toekomstige generaties te kunnen voorzien. We hebben hetzelfde doel en dezelfde toewijding aan onze huidige en zeker onze toekomstige generaties." Naast het kunnen voorzien in toekomstige generaties, drong de president er ook op aan dat de twee landen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de oliebronnen op een "milieuvriendelijke en gezonde manier."

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August