starnieuws

NDP en BEP in beraad na uitzetten Bouva uit de zaal

26 May, 18:07

De fractie van de NDP en de BEP hebben vanmiddag 's lands vergaderzaal uit protest verlaten, nadat het Assembleelid Melvin Bouva eruit werd gezet door Assembleevoorzitter Marinus Bee. (Beeld: DNA)
Uit protest tegen het uitzetten van Assembleelid Melvin Bouva (NDP) uit de vergaderzaal, zijn de NDP en BEP fractie in beraad gegaan. Zij hebben uit protest de vergadering, waar de Bankwet in behandeling was, verlaten. Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft Bouva uit de zaal verwijderd "nadat hij buiten de microfoon had geschreeuwd". Bee zei dat hij verder geen verantwoording schuldig is, want hij heeft gehandeld conform het Ordereglement. Bouva zegt aan Starnieuws dat hij buiten de microfoon geprotesteerd heeft nadat hij herhaaldelijk genegeerd is, terwijl hij om een punt van orde vroeg.

In een verklaring zeggen de oppositionele fracties dat Bouva geheel volgens artikel 38 van het Ordereglement een punt van orde vroeg. Echter werd dit zonder opgaaf van reden genegeerd door de voorzitter. Opmerkelijk is dat het lid Asis Gajadien op hetzelfde moment wel het woord voor een ordepunt kreeg, stellen de fracties. "Echter bleef de voorzitter, ondanks herhaald aandringen, de behoefte aan een punt van orde aan de zijde van de oppositie fracties afwuiven. Ook nadat de fractieleiders van de NDP Rabin Parmessar en van de BEP Ronny Asabina het woord vroegen kregen zij het woord van de voorzitter niet. Het verzoek voor een persoonlijk feit van lid Stephen Tsang werd evenals de eerdere verzoeken met veel machtsvertoon afgewezen, stellen de NDP en BEP.

Na de schorsing hebben beide fractieleiders opheldering gevraagd waarom de leden van onze zijde het woord niet werd verleend en lid Bouva daarop de vergadering moet verlaten. Ook hen werd opnieuw geweigerd om rustig hun punt te maken. Vanwege de zichtbaar emotionele toestand waarin de voorzitter verkeerde was het antwoord op de vraag van de fractie leiders dat hij geen verantwoording hoeft af te leggen. Ook werd het lid Asabina op zeer denigrerende wijze hierover verwezen naar het Ordereglement. Andermaal worden leden van de oppositie geconfronteerd met de zeer partijdige en autoritaire houding van de voorzitter van de Nationale Assemblee en zijn deze werkwijze beu, staat in de verklaring.

De fracties sluiten niet uit dat hun schrijven aan de procureur-generaal met het 'Verzoek tot strafrechtelijk onderzoek van onrechtmatig gebruik van financiële middelen' in het kader van de dienstreis van de DNA voorzitter naar Gabon (d.d. 25 mei 2022) ook directe aanleiding is geweest voor de emotionele uitbarsting en houding naar de leden van de oppositie toe.

"De voorzitter van DNA moet altijd professioneel en vrij van emoties en/of wrok zijn werk doen. Hierin moeten alle leden van DNA gelijkelijk worden behandeld en zonder onnodige beperking de ruimte krijgen het woord te voeren.
De fracties betreuren de gang van zaken en de steeds herhaaldelijke dictatoriale houding en ongelijke behandeling van de voorzitter van DNA.

Gelet op het belang om de controlerende en wetgevende taak welke leden van DNA vrijelijk moeten kunnen uitoefenen en in casu behandeling van de onderhavige wet zullen wij na dit beraad ons verstaan met de leiding van DNA over de verdere voortgang van de vergadering."

Advertentie

Monday 04 July
Sunday 03 July
Saturday 02 July
Friday 01 July