starnieuws

Tariefaanpassing EBS in 2 fasen; SRD 50 gebruik tot 250 kWh

26 May, 08:59
Per factuurmaand juni komt er een tariefaanpassing voor de stroomrekening van 15%. In de tweede fase, per  september, wordt het stroomtarief met 10% aangepast. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd voor huishoudelijke verbruikers. Voor het verbruik tussen 0-250 kWh zal een vast bedrag van SRD 50 worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij zullen zich digitaal kunnen registreren en hiervan gebruik mogen maken tot eind 2022.
 
Er zal een gefaseerde tariefaanpassing doorgevoerd worden. Dit om de burgers zoveel mogelijk de ruimte te geven, zich voor te bereiden op de vorig jaar aangekondigde periodieke aanpassingen. Een tariefaanpassing doorgevoerd in juni betekent in de praktijk dat het nieuwe bedrag op de factuur van juli zal komen te staan. De grootste groep van huishoudelijke verbruikers zal volgens de Energie Autoriteit Suriname (EAS) gunstiger uitkomen bij het in te voeren overbruggingstarief. Iemand die ongeveer SRD 128 betaalt, zit meestal in de groep van verbruikers van 0 – 250 kWh. De factuur voor juni zal lager uitvallen omdat deze groep gebruikers een vast bedrag van SRD 50 zal betalen. Voor het verbruik boven 250 kWh zal vervolgens SRD 2,50 per kWh in rekening worden gebracht. Over het algemeen zal het overbruggingstarief alleen gunstig zijn, indien het verbruik onder 400 kWh per maand bedraagt. De definitieve grens wordt nog vastgesteld. Het gaat om de grootste groep van huishoudelijke verbruikers, van ongeveer 100.000 huishoudens.

De regering is bezig met het voeren van consultatiesessies met het bedrijfsleven, de vakbonden en diverse maatschappelijke organisaties om een algeheel beeld te geven over de tariefaanpassingen die bij NV EBS worden doorgevoerd. Er worden tijdens de gesprekken diverse mogelijkheden besproken voor de gefaseerde tariefaanpassingen.
Het doorvoeren van de gefaseerde tariefaanpassing, was om meerdere redenen uitgesteld. De Covid-19 pandemie, het onderzoeken van verschillende tariefmogelijkheden en het laten uitvoeren van een algehele doorlichting bij de NV EBS ter vaststelling van onder meer de kostprijs, welke in deze door het accountancybedrijf Ernst & Young is uitgevoerd en afgerond.

De regering is zich bewust van de economische situatie in ons land en doet er alles aan, om te werken aan een gezonder economisch klimaat. Alle keuzemogelijkheden worden besproken en bekeken, voor de meest gunstige tariefsaanpassingen, zegt de EAS, die ook alle stakeholders in de energiesector benadert om de vraagstukken binnen de sector verder te bespreken en samen te werken aan effectieve oplossingen. De EAS is het onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de energievoorzieningssector, dat reguleert, controleert, informeert en adviseert. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten.

Een belangrijke bevinding uit het recent verschenen Ernst & Young rapport, is het gezond maken van NV EBS, waarbij operationeel processen beter ingericht moeten worden. Deze situatie wordt ook uitvoerig binnen de regering besproken, om ervoor te zorgen dat de effectiviteit en efficiëntie, de rode draad zijn bij het rationaliseren van NV EBS. De burger mag in deze niet de dupe worden van de ontstane situatie. Na alle besprekingen, ook in Tripartiet verband, zullen de vastgestelde tariefaanpassingen, die gefaseerd zullen plaatsvinden, via de officiële bronnen breed worden gecommuniceerd, deelt EAS mee.

Advertentie

Sunday 03 July
Saturday 02 July
Friday 01 July