starnieuws

Assembleeleden gezegend met stuk terrein in korte tijd

26 May, 00:00

Terrein in Paramaribo noord onlangs toegewezen aan ABOP-fractieleider Obed Kanapé. De aanvraag is ook van recente datum.
Diverse politiek gelieerde personen, onder wie de Assembleeleden Obed Kanapé (ABOP-fractieleider) en fractiegenoot Edgar Sampie hebben onlangs terreinen toegewezen gekregen van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Kanapé heeft een terrein voor bebouwing en bewoning gekregen te Sabaku project, dat onlangs is gekocht door de Staat. Er zijn diverse vragen gesteld in De Nationale Assemblee over de toewijzing van de terreinen, maar een concreet antwoord is uitgebleven. Het is ook niet duidelijk voor hoeveel het terrein is opgekocht. De stukken zouden nog worden opgestuurd naar het college.

President Chan Santokhi gaf geen concreet antwoord woensdag op een vraag over toewijzing van terreinen aan politici op een regeringspersconferentie woensdag. Hij merkte op dat er een issue is over wie gronden hebben gekregen. Hij gunt een perceel aan eenieder maar het moet eerlijk, transparant en volgens volgorde van aanvraag gebeuren. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben onder andere Asis Gajadien (coalitiefractieleider) en fractiegenoten Kishan Ramsukul en Cedric van Samson, aangedrongen op informatie. Ramsukul merkte op dat ook Assembleeleden op Sabakuproject terreinen hebben gekregen.


De kwestie van toewijzing van gronden heeft de president besproken met vicepresident Ronnie Brunswijk. Santokhi zei op de persconferentie dat hij met minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer de komende week zal afstemmen over publicatie van de toewijzingen. Er zijn intussen ruim 70.000 aanvragen gedaan. Sinds het bekend is dat mensen ook online hun aanvraag mogen indienen en personen in Marowijne in aanmerking zijn gekomen die elektronisch hun aanvraag ingediend hadden, de vraag is toegenomen.

Aan de president is gevraagd of de ruim 70.000 mensen wel in aanmerking zullen komen, want politici die het kruis hebben, zegenen zichzelf. Starnieuws verneemt dat Assembleeleden via stichtingen ook terreinen toegewezen hebben gekregen, waaronder Rahamalbuiten. Anderen beweren terreinen te hebben gekocht op Sabakuproject. Er zou ook 'onder de tafel' zijn betaald.

De president zal nagaan hoever het automatiseringsproject, waarbij alles transparant aan toegaat, is gevorderd. Dan is het volkomen duidelijk wanneer iemand een aanvraag heeft gedaan en wat het verdere traject is. Santokhi merkte op dat er issues waren van te weinig grondinspecteurs, maar dat is nu opgelost. Er zijn intussen 15 grondinspecteurs. Binnenkort worden er terreinen uitgereikt te Nickerie. Coronie en Saramacca worden ook in orde gemaakt. In elk geval is het de bedoeling dat mensen die nog geen terrein hebben gekregen, als eerste in aanmerking komen en dit op basis van de volgorde van de aanvraag.

Advertentie

Monday 04 July
Sunday 03 July
Saturday 02 July
Friday 01 July