starnieuws

Zorgpunten over onderwijs

25 May, 22:41
Als oprechte eerlijke Surinamer die wezenlijk bijdraagt aan de maatschappij, leek het mij goed om op een ander niveau een bijdrage te leveren. Echter, vanwege mijn drive en mijn mening die ik vaak gevraagd en ongevraagd ventileer op social media en enkele radio- en televisieprogramma’s, leek het mij een goed idee om niet aan de kantlijn te staan en te blijven roepen hoe het moet, maar ook aan te geven middels het produceren van documenten, hoe aan te pakken.

Vandaag 25 mei 2022, 2 jaar na de verkiezing van 2020, sta ik met een gespleten hart. Een kant welke sober kijkt naar de toekomst en een kant welke teleurgesteld kijkt naar het verleden. Het moet drastisch veranderen in Suriname. Op het gebied van onderwijs heb ik als oprechte Surinamer, het initiatief genomen om op 2 april 2022 onderwijsgevenden van verschillende niveaus op te roepen om van gedachten te wisselen over problemen die ons dagelijks raken. Ondanks ik door deze actie door (politieke) personen vergruisd ben op social media en een heleboel zaken die overigens niet kloppen zijn geproduceerd, ben ik toch doorgegaan. “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen!”

De opkomst was niet wat verwacht was, maar de input is geweldig te noemen. Zeer zeker wanneer er uit de ontmoeting 30 zorgpunten zijn opgesomd, vervat in een document en zijn aangeboden aan de minister c.q. het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. Sterker nog, wanneer 1 van de punten wordt overgenomen door een grote vakbond.
Het doel van de actie was duidelijk. Aandacht vragen van de instanties die de lotsverbetering van de leerkrachten kan bevorderen. Allerlei uitspraken uit politieke hoek(en) ten spijt. Sherwin Valies, een oprechte Surinamer blijft niet aan de kantlijn staan met een mening en een dubbele agenda. Maar heeft de stap genomen en zo een bijdrage geleverd aan ten minste aandacht voor de problemen van het onderwijsveld. Waarom het onderwijsveld? Omdat hij elke middag ook met de problemen geconfronteerd raakt als parttime docent op het Avond Imeao.

Ik hoop dat de 'oprechte integere' voorvechters van lotsverbetering van leerkrachten ook kijken naar de 30 zorgpunten, de spiegel voor zich te houden, zich afvragen waarom en hoe het komt dat in de periode dat ze voorvechters zijn de problemen nimmer zijn opgepakt en opgelost. De oplossingen komen ons allen ten goede.

Sherwin Valies
Parttime Docent Avond Imeao
tashjali@sr.net

U kunt de zorgpunten hier downloaden.
pdf-icon.gif Zorgpunten_Onderwijs.pdf    

Advertentie

Sunday 03 July
Saturday 02 July
Friday 01 July