starnieuws

Importeurs moeten informatie over hun lading delen met douane

25 May, 08:38

Sham Binda, voorzitter commissie van rapporteurs. (Beeld: DNA)
De Nationale Assemblee heeft gisteren de Wet Voorafgaande Vracht-informatieverstrekking in behandeling genomen. Deze wet richt zich op informatieverschaffing waarbij de focus ligt bij het Advanced Cargo Information System (ACIS) welke een elektronisch informatiesysteem is van registratie en informatie om risicovolle ladingen te identificeren voordat die de havens binnenkomen. Volgens Sham Binda (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, houdt dit in dat importeurs voorafgaand informatie over hun lading aan de douane moeten verstrekken. Hierdoor zal de douanen in staat zijn inklaringen en documentatiecontrole uit te voeren voordat vracht het land binnenkomt. 

Reshma Mangre (VHP) vroeg speciale aandacht voor het Asycudasysteem. Ze zei dat het systeem al vier jaar niet bijgewerkt is. Zonder een update heeft deze wet volgens haar geen kracht. Er moet geïnvesteerd worden in het Asycudasysteem zodat er op een gedegen manier controle kan plaatsvinden. Mangre is van mening dat het land miljarden derft doordat het Asycudasysteem verouderd is en niet meer efficiënt, doeltreffend en effectief is. “Controle is belangrijk maar ook de middelen zijn belangrijk om het instituut te versterken. We moeten geld vrijmaken om het systeem te updaten. Er wordt veel onder gefactureerd bij de douane. Met het updaten van het systeem zullen we weten wat binnenkomt en wat de waarde is”, stelde Mangre.

Zij liet ook optekenen dat bonafide handelaren bijna gedwongen worden om malafide handelaren te worden om te kunnen concurreren. Dat kan volgens haar absoluut niet. Mangre wil dat er gekeken wordt hoe het systeem zodanig gecontroleerd kan worden opdat niemand gedwongen wordt om malafide te worden om te kunnen concurreren. Zij deelde mee dat informatie haar heeft bereikt dat er vrijstelling van goederen wordt gegeven, maar dat de regels niet worden nageleefd. Zo mag heavy equipment waarvoor vrijstelling is gegeven niet binnen twee jaar verkocht worden. Echter wordt het materieel geïmporteerd ondergefactureerd en weer verkocht. “Er wordt vrijstelling gegeven om tegels te halen voor de bouw van malls, hotels. De kleine man koopt het gewoon duurder in de winkels. De tegels worden niet ten bate van de gemeenschap gehaald. Bij vrijstelling is het daarom belangrijk dat we controle uitoefenen. We willen niemand tekortdoen, maar controle is geen daad van vijandschap”, sprak Mangre.

Mahinder Jogi (VHP) vroeg ook aandacht voor de vrijstelling die gegeven moet worden aan mensen die gebruiksgoederen kopen voor hun bedrijven. Hij haalde aan dat een boer een tweedehandse tractor koopt voor 15.000 euro, met alle vrachtkosten en al komt die op 20.000 euro. Dan nog moet de boer 21% daarvan aan de regering betalen. Jogi zei dat de boer SRD 80.000 aan de regering moet betalen, maar dat hij toch niet opgeeft en elke dag in de modder ploetert. Hij vroeg zich af als deze mensen zo gelaten moeten worden. Het gaat volgens hem om een beschikking die een minister van Financiën moet tekenen voor vrijstelling. Met het geld van de vrijstelling die verkregen wordt, kunnen de boeren volgens het Assembleelid nog een paar hectaren bewerken en verbouwen.

Ook vroeg Jogi informatie over het functioneren van het Asycudasysteem. Hij haalde aan dat het systeem beheerd wordt door mensen en dat de regering moet kijken wie daar geplaatst wordt. De politicus zei dat er in de loop van tijd pogingen van drugssmokkel zijn gedaan die later zijn onderschept. Hij wilde weten hoe de pogingen zijn gedaan en waar de mensen waren die de containers moesten sealen. Volgens Jogi loopt de Staat veel inkomsten mis doordat mensen in gebreke blijven bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Over de hoge opslagkosten en de afhandeling op haven, zei Jogi dat hij vermoedt dat er een kartel daar opereert. Mensen verlenen elkaar hand- en spandiensten om voor zichzelf meer geld te genereren en niet de staat.

Stephen Tsang (NDP) pleitte vooral voor de Suriname Electronic Single Window (SESW). Het gaat om een systeem dat de importen en exporten overzichtelijk en transparant in kaart moet brengen. “Alle transacties, Bill of lading, export- en importdocumenten moeten worden geüpload. Indien het niet voldoet, geeft het systeem een melding. De voorafgaande vrachtinformatie zou heel makkelijk kunnen worden toegevoegd als vereiste voor de import”, stelde Tsang. Het voordeel van dit systeem is dat alle documenten die worden ingediend via EZ, via de douane, of zelfs online, moeten worden geüpload in het systeem, waardoor het nagenoeg niet mogelijk is om te sjoemelen met de documenten.

“Ik blijf pleiten voor de SESW, want het is van groot belang in onze strijd tegen de corruptie. Als de leverancier niet wordt betaald, trekt hij de stekker uit SESW. Mochten wij vervolgens deze wet aannemen, dan nemen we 1 stap vooruit met de wet, maar we nemen 10 stappen terug zonder de SESW. Er is en was heel veel tegenstand geweest voor de SESW omdat het juist die transparantie geeft. We hebben toen in 2018 ondanks de zware lobby doorgedrukt en met succes. Er wordt steeds gezegd dat we al een Azycuda systeem is, maar de SESW is veel meer en kan zowel naast als zonder Asycuda opereren”, betoogde Tsang.

Na de eerste ronde voor De Nationale Assemblee zal de regering op een ander tijdstip aan het woord komen. Ook de wetten Uitvoering Chemisch Wapenverdrag en Jaarrekening zijn aan de orde gekomen, waarop de regering nog zal ingaan. De vergadering wordt donderdag voortgezet.


Advertentie

Sunday 03 July
Saturday 02 July
Friday 01 July