starnieuws

Bonden vragen bemiddeling regeringstop in geschil bij OW

23 Jan 2022, 06:49

Vakbondsleider Michael Sallons
Een twaalftal vakbonden doet een dringend beroep op de leiding van het land om te bemiddelen in het vakbondsgeschil op het ministerie van Openbare Werken (OW). Dit is noodzakelijk om escalatie te voorkomen. Er is een besluit nodig in de slepende kwestie tussen minister Riad Nurmohamed en de bond onder leiding van Michael Sallons.

De vakbondsleiders stellen dat vanaf het aantreden van de minister hij een beleid voert van rancune, waarbij niet geschroomd wordt om de totale gemeenschap te straffen omdat het volk eerder gekozen heeft voor een andere regering. Nu wordt het pad van confrontatie gevolgd tegen de vakbond. Medewerkers worden bedreigd met het toepassen van 'no work no pay', omdat ze opkomen voor betere werkomstandigheden. Dit is volgens de vakbondsleiders "een daad van machtsmisbruik en dictatuur". De weg van een oplossing bereiken door overleg wordt volgens hen niet gevolgd door de bewindsman. op 14 januari is tijdens een vakbondsactie de politie ingeschakeld.

Dialoog is volgens de vakbondsleiders de beste methode om tot een oplossing te komen, echter moeten beide partijen openstaan hiervoor. Dit is nodig om te komen tot werkbare oplossingen. Als de werkgever hier niet open voor staat, zullen alle ten dienste staande middelen ingezet worden om het gewenste doel te bereiken. 

De brief aan de president is ondertekend door Imro Edam die de bonden leidt van 's Lands Hospitaal, Marwina Ziekenhuis, Regionaal Ziekenhuis Wanica, Dermatologische Dienst en Fatima Oord. David Bakker heeft getekend namens de bond bij Milieu Inspectie en Algemene Bond Personeel Volksgezondheid. De andere ondertekenaars zijn Lloyd Pool van de bond bij Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Rodney Cabenda ondersteunt namens Ligeon Werknemers Organisatie, Bond Personeel Sluizen en Gemalen en de Werknemers Organisatie Food and Agriculture Industries. Ook de Bond Personeel Stichting Volkshuisvesting Suriname is mede ondertekenaar van de brief aan de president.

Sallons om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat het zo hoort dat collega vakbonden hun steun kenbaar hebben gemaakt. "Vakbonden onder elkaar moeten zich bundelen, want vandaag ben ik het, maar morgen zijn zij het." De vakbondsleider hoopt dat er een oplossing komt, want sinds maart vorig jaar wordt hierop aangedrongen, via brieven en apps. Het laatste schrijven is op 12 januari gestuurd naar de minister.

Advertentie

Sunday 28 May
Saturday 27 May
Friday 26 May
Thursday 25 May