starnieuws

Brazilië heeft veel interesse in olie- en gassector

21 Jan, 00:54

President Chan Santokhi loopt met zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro naar het presidentieel paleis.
De top tussen president Chan Santokhi en zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro is afgesloten met een gezamenlijke verklaring. De uitwisseling van informatie over de respectieve nationale energieplannen zal worden geïntensiveerd, zo ook de ervaringen op het gebied van regelgeving in de olie- en gassector, met inbegrip van lokale inhoudsregelgeving en de samenwerking bij het voorkomen van ongevallen met olielozingen. Benadrukt is het belang van samenwerking op het gebied van energie interconnectie tussen Brazilië, Guyana, Frans-Guyana en Suriname.

Bolsonaro zei na de ondertekening dat het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras veel ervaring heeft in de oliesector. Hij ziet graag dat er een hechte samenwerking komt, waarbij Petrobras ook een rol van betekenis kan vervullen. Het bedrijf kan zijn expertise ter beschikking stellen voor wederzijds voordeel. 

In de gezamenlijke verklaring zijn Santokhi en Bolsonaro overeengekomen om de bilaterale, regionale en internationale banden te verdiepen. De bilaterale relaties zullen worden geëvalueerd en zal er van gedachten worden gewisseld over regionale en internationale kwesties.

Er is gesproken over veiligheid en defensie, infrastructuur, energie, handel en investeringen en milieu. Suriname en Brazilië zullen mogelijkheden bekijken om hun gezamenlijke grenspatrouilles te verhogen en waar mogelijk defensie technologie uitwisselen. Er is ook gesproken over de mogelijkheid dat Brazilië de hofleverancier wordt van defensie producten voor Suriname.

Migratie en consulaire zaken zullen verder worden geïntensiveerd door toekomstige bilaterale gesprekken, staat in de gezamenlijke verklaring die Santokhi en Bolsonaro hebben getekend.

Beide landen hebben ook hun sterke inzet voor de handhaving van democratie en democratische instellingen, de naleving van goed bestuur en de rechtsstaat, de bevordering en bescherming van mensenrechten en fundamentele vrijheden, onderstreept.

Het belang van het bevorderen van het behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen van het Amazonegebied om de sociale, ecologische en economische uitdagingen van de regio op een geïntegreerde manier aan te pakken, evenals het bevorderen van de duurzame ontwikkeling met de steun van de organisatie van het Amazone-samenwerkingsverdrag, is ook opgenomen in de verklaring.

Advertentie