starnieuws

Mentale gezondheid Marrons onder vergrootglas

26 Oct, 07:28
De eerste virtuele gezondheidsconferentie, met als doel het vergroten van het bewustzijn onder Marrons over hun eigen mentale gezondheid, is zaterdag gehouden. De conferentie is bijgewoond door Marrons en niet-Marrons uit binnen en buitenland. De organisatie lag in handen van Yeepi Foundation Calgary, Canada in nauwe samenwerking met de Medische Zending Primary Health Care Suriname met ondersteuning van UNICEF.

Stanley Konetimang, Linda Konetimang-Pansa en Herman Jintie waren enkele van de inleiders. Artsen, psychologen, leerkrachten, het traditioneel gezag, gedragsdeskundigen en andere gezondheidswerkers hebben ook deelgenomen aan deze pre-conferentie. Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin benadrukte het belang van deze conferentie voor Suriname in een tijd waar het ministerie van Volksgezondheid bezig is het Nationaal Mental Health Plan en het Nationaal Suicide plan te evalueren en bij te stellen. Hij beloofde dat de aanbevelingen uit deze conferentie bij dit proces zullen worden meegenomen.

Tijdens de verschillende presentaties werd aandacht besteed aan de wijze waarop stress, angst, depressie en psychische aandoeningen worden ervaren door Marrons; wat er op dit moment wordt gedaan voor Marrons die met deze problemen worden geconfronteerd en wat er kan gebeuren als geen actie wordt ondernomen.
Het is de bedoeling dat er een vervolgconferentie zal worden georganiseerd in Paramaribo in 2022. De Medische Zending en Yeepi Foundation spreken in een persbericht de hoop uit dat beleidsmaker de uitkomst van de conferentie zullen gebruiken bij het ontwikkelen van beleid voor de doelgroep.

Advertentie