starnieuws

FHR ingenomen met heraccreditering business programma's

23 Sep, 22:32
Het FHR Institute for Higher Education is er trots op dat door NOVA (Nationaal Orgaan voor Accreditatie van Suriname) is geheraccrediteerd, zijn business programma’s met een equivalentieonderzoek steunend op een eerder verkregen buitenlandse (IACBE) accreditatie. Deze NOVA heraccreditatie is weer voor 7 jaar en geldt voor de periode 2021-2028.

Het betreft (i) het Bachelor of Business Administration (BBA) programma, verzorgd door FHR School of Business; (ii) het Master of Business Administration (MBA) programma en (iii) het Master of Accounting (MoA) programma, beide verzorgd door FHR School of Accounting & Management. Dit accreditatietraject heeft FHR de ruimte geboden om kritisch te reflecteren op  de onderwijsprogramma’s en het onderwijssysteem als geheel. Het heeft FHR in de gelegenheid gesteld om een betere aansluiting van de programma’s te bewerkstelligen op de wensen en actuele behoeften van de Surinaamse en internationale arbeidsmarkt, zegt het instituut.

Deze accreditatie is het keurmerk dat NOVA heeft gegeven aan de business programma’s van FHR, daarmee erkennend dat deze voldoen aan de bij wet gestelde kwaliteitseisen aan hoger beroepsopleidingen. Beroepsopleidingen door FHR aangeboden aan jonge en mid-carrière professionals, aan het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld en daarmee het afnemend beroepenveld zekerheid biedend van kwalitatief hoogstaande business programma’s.

Advertentie