starnieuws

Reactie op: Regering, neem de regie in handen

24 Sep, 07:29
Om verschillende redenen kan ik mij verenigen met de oproep aan de regering om een bestuursbesluit te nemen dat publieke en sommige private ruimten (b.v. sportscholen, casino’s) slechts betreden mogen worden, na overlegging van een vaccinatiebewijs. We verkeren inderdaad  in een ernstige uitzonderlijke omstandigheid waarbij handelen door de overheid een plicht is. Een mens is, behalve individu, ook een sociaal wezen. Zij is geneigd tot samenleven, tot contact met andere mensen. In zijn meest oorspronkelijke en meest sprekende vorm is dit waar te nemen binnen het gezin. Echter oefenen de ouders daar een bepaalde vorm van gezag uit en stellen de norm vast, althans waar het betreft een geciviliseerde gemeenschap.

Dat de minister van Volksgezondheid deze vorm van gezag m.b.t. de corona pandemie in ons land overlaat aan de “eigen verantwoordelijkheid” van de burger is enigszins naïef, omdat de samenleving door minder hechte banden dan het gezin wordt beheerst. Temeer onze stam- en dorpsgemeenschappen met nog hun primitieve gewoontes.
Als wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het vaccin niet effectief is, dan is het beperken van rechten niet te rechtvaardigen aldus de schrijfster. Toch wordt het vaccineren als remedie aanbevolen. Ik begrijp hieruit dat door een hoge vaccinatiegraad in den lande, groepsimmuniteit kan worden bereikt. “Wat jij als individu ervaart, hoeft niet precies hetzelfde te zijn voor een ander. Op het moment dat jij opgelucht kan ademhalen zijn er Covidpatiënten die snakken naar adem, zijn er gezinnen in diepe rouw om het overlijden van geliefden en zijn zorgverleners aan het eind van hun Latijn.

Vaccineren doe je vooral om jezelf en de gemeenschap te beschermen tegen ziekenhuisopname. De belangrijkste reden om te vaccineren is om de kans op ziekenhuisopname of overlijden te minimaliseren. Zonder vaccinatie is de kans daarop echt onacceptabel hoog. Omdat niet bij voorbaat te voorspellen is of je tot de gelukkigen behoort, wordt geadviseerd je te laten vaccineren. Er zijn te veel mensen, die een zware revalidatie door moeten, nooit meer dezelfde worden of overlijden, die achteraf liever die twee prikken hadden gehad”.  Aldus de goedbedoelde adviezen van Javier Asin, arts tevens medisch strategisch adviseur in het artikel Reactie op Corona, mijn ervaring.

Na langer dan een jaar met Corona besmettingen is het moeilijk te verteren dat velen zich daar niet bewust van zijn, zich te laten vaccineren. Dat goedbedoelde advies moet nu anders in de praktijk worden toegepast. Het is onacceptabel dat niet-gevaccineerde personen onnodige druk op de gezondheidszorg leggen en daardoor op dit moment de reguliere zorg verdringen waardoor o.a. hartoperaties, kankerbehandeling en andere simpele ingrepen die ook aanspraak maken op een behandeling, niet uitgevoerd kunnen worden. Terwijl het advies om je te laten vaccineren sinds jaar en dag wordt verspreid, laat de overheid zich gijzelen door een groep die zich graag bezighoudt met suïcide.

Voor zij die tot inkeer wensen te komen is het lezen van de twee artikelen over Regering, neem de regie in handen en Reactie op Corona, mijn ervaring van 2 personen met twee verschillende invalshoeken aan te bevelen.
Ook zou de overheid wat mij betreft, een beleidsafweging kunnen maken waarbij maar één ziekenhuis (of meer) wordt (worden) aangewezen om coronagevallen in behandeling te nemen, terwijl de overige gezondheidsinstellingen zoals het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, ‘s Lands Hospitaal en Diakonessenhuis gevrijwaard worden van een opnameplicht, zodat de overige mensen die ook aanspraak maken op reguliere zorg, behandeld kunnen worden.

Eugène van der San

Advertentie