starnieuws

Reactie SZF op bericht nierdialysepatiënten

23 Sep, 18:43
Recentelijk is via een persbericht op Starnieuws het SZF ervan beschuldigd niet te willen meewerken aan een Niertransplantatie-programma. Wij willen hierbij nadrukkelijk stellen dat het SZF in beginsel juist elk verantwoord programma, dat in het belang is van de volksgezondheid, ondersteunt, uiteraard binnen zijn bevoegdheden en de mogelijkheden.

Wij wensen hier niet verder in details te treden m.b.t. bedoeld niertransplantatie-programma, aangezien het SZF thans samen met het ministerie van Volksgezondheid en de verantwoordelijken van de diasporagemeenschap juist intensief bezig is met alle relevante partners een en ander nader goed uit te werken. Derhalve zou het prematuur zijn om hiermee in dit stadium al naar buiten te treden.

Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat derden met onvolledige informatie de pers hebben opgezocht zonder daarvoor ook maar enigszins te rade te zijn gegaan bij het SZF. Wij ontkomen niet aan de indruk dat hiermee wordt getracht chaos te veroorzaken en aan stemmingmakerij te doen onder de bevolking en in het bijzonder onder onze specifieke (nier)patiëntenpopulatie. Alhoewel wij de motieven daartoe niet kennen, kunnen wij in elk geval vaststellen dat zulke berichten de gemeenschap niet dienen.

Onze regering, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid, draagt de volksgezondheid hoog in het vaandel en het SZF ondersteunt dat maximaal: immers de gezondheid van een ieder staat bij ons centraal!


Advertentie