starnieuws

Defensie bevordert 243 militairen in naast hogere rang

23 Sep, 07:32

Minister Krishna Mathoera bezig met de epauletten van de vrouwelijke militair die bevorderd is tot onderofficier. (Foto's: CDS)
243 militairen zijn woensdag bevorderd naar een naast hogere rang. Het ministerie van Defensie wil de enorme achterstand in de bevorderingen van manschappen van het Nationaal Leger en medewerkers dit jaar inlopen. “We hopen dat af te kunnen hebben, zodat we volgend jaar kunnen beginnen met het op tijd geven van bevorderingen”, zei minister Krishna Mathoera bij de bevorderingsplechtigheid in de Memre Buku Kazerne.

Uit deze groep zijn 44 sergeanten bevorderd tot sergeant 1, 44 korporaals tot korporaal 1, 69 manschappen gaan van soldaat 1 naar korporaal en 86 soldaten naar soldaat 1. Naast deze groep militairen is een vrouw bevorderd tot onderofficier. Minister Mathoera stelt dat het beleid van Defensie erop gericht is elke militair en elke medewerker die aanspraak maakt op een bevordering, gratificatie of een medaille, die op tijd te geven. “Er mag geen enkel excuus zijn om u datgene te geven waarop u rechtens aanspraak maakt”, benadrukte de bewindsvrouw. Zij vroeg de bevorderden om zich te blijven inzetten en het land te blijven dienen, meldt de Communicatiedienst Suriname.

Waarnemend bevelhebber, kolonel Henri van Axeldongen, zei dat sinds de uitbraak van Covid-19 in Suriname in maart 2020 het Nationaal Leger geen bevorderingen meer op grote schaal heeft gehad. “Vandaag is de dag dat wij weer een aantal militairen kunnen bevorderen. Dat is voor ons een mijlpaal”, gaf de legerfunctionaris aan. Er moeten volgens hem nog wat resterende bevorderingen plaatsvinden en hij is ervan overtuigd dat dit rond zal komen.


Zowel kolonel Van Axeldongen als minister Mathoera vroeg de manschappen die nog niet bevorderd zijn om wat geduld. “Dit is de eerste stap naar een naast hogere rang, maar niet het einde. Dit moet de motivatie zijn die je moet drijven om je als militair professioneler op te stellen”, richtte de waarnemend bevelhebber zich tot de bevorderden. Hij moedige hen aan om zich te laten vaccineren, vanwege het feit dat het Nationaal Leger een dienstverlenende organisatie is.


Advertentie