starnieuws

Reactie op 'Corona, mijn ervaring'

23 Sep, 05:35
Op 17 september verscheen een stuk van mw. Regina Schröder over haar persoonlijke ervaringen met Corona. Terecht merkt ze op dat eenieder recht heeft op een vrije keuze om zich te laten vaccineren. En haat zaaien is, zeker in deze moeilijke tijd, uit den boze. Echter, zij baseert zich op misvattingen die bij velen tot verkeerde keuzes leiden. En dat vind ik kwalijk in de meest kritische fase van de Covid-crisis.

Wat jij als individu ervaart, hoeft niet precies hetzelfde te zijn voor iedereen. Op het moment dat mw. Schröder en haar beste vriendin opgelucht ademhalen en hun vriendschap hechter dan ooit is geworden, zijn er Covid patiënten die snakken naar adem, zijn er gezinnen in diepe rouw om het overlijden van geliefden en zijn zorgverleners aan het eind van hun Latijn.

Daarom worden de verschillende verschijningsvormen van een ziekte en de effecten van behandeling in grote groepen onderzocht. Het is de taak van zorgprofessionals om op basis van die wetenschappelijke kennis, mensen te informeren en helpen de juiste keuzes te maken. Om te voorkomen dat zij op basis van hun persoonlijke ervaringen onjuiste keuzes maken. De meeste met Covid besmette personen (85%) heeft geen tot lichte klachten. Waarschijnlijk zien daarom teveel mensen de noodzaak van vaccineren niet in.
 
Vaccineren doe je vooral om jezelf en de gemeenschap te beschermen tegen ziekenhuisopname.
De belangrijkste reden om te vaccineren is om de kans op ziekenhuisopname of overlijden te minimaliseren. Zonder vaccinatie is de kans daarop echt onacceptabel hoog. Omdat niet bij voorbaat te voorspellen is of je tot de gelukkigen behoort, wordt geadviseerd je te laten vaccineren. Er zijn teveel mensen, die een zware revalidatie door moeten, nooit meer dezelfde worden of overlijden, die achteraf liever die twee prikken hadden gehad. Omdat velen zich daar niet bewust van zijn, wordt door deskundigen ‘dringend geadviseerd’ om je te laten vaccineren. Dat is geen dwang, maar een goedbedoeld advies.

Belangrijker nog is dat gevaccineerde personen geen onnodige druk meer geven op de gezondheidszorg. De cijfers zijn duidelijk. Het grootste deel van de ziekenhuisopnamen had voorkomen kunnen worden door een vaccinatie. Niet-gevaccineerde mensen lopen een te hoog risico op ziekenhuisopname en daarmee verdringen ze op dit moment de reguliere zorg. Denk aan het lijden van mensen die al langer dan een jaar wachten op hun operatie. Hartoperaties, die moeten worden uitgesteld, omdat er geen ICU capaciteit is. Kankerbehandelingen, die moeten worden uitgesteld. Pas wanneer er minder ongevaccineerden zijn, zal de dreiging op een te grote druk verdwijnen.

Vaccineren beschermt wel degelijk de gezondheid van anderen
De kans om besmet te raken, is na een volledige vaccinatie heel klein. Inderdaad, niet nihil. Maar de kans om anderen te besmetten is lager en ze zijn ook minder lang besmettelijk voor anderen. Voor zover ze anderen besmetten, zijn dat ook vooral niet gevaccineerde personen. Kinderen mogen nog niet gevaccineerd worden. Zeker bij de Delta variant zien we ook steeds meer kinderen in het ziekenhuis en op de ICU belanden. Verklein de kans dat u de reden daarvan bent.

Het weren van niet gevaccineerden is geen discriminatie
De meeste bedrijven slikken al langer dan een jaar verliezen en gaan akkoord met maatregelen, die hun financiën en bedrijfsvoering enorm schaden. Waarom? Om ons te beschermen om in het ziekenhuis te belanden. Wat voor belang hebben ze om mensen zonder reden te weren? Niet zij creëren een verdeeldheid, maar de gevolgen van Covid voor niet-gevaccineerden.

Het doel van vaccineren is om van Covid een nieuwe vorm van griep te maken. Vervelend als je het hebt, maar geen reden om het leven stil te zetten. Internationaal zijn de cijfers daar nu steeds duidelijker over. Ook in Suriname is Covid voor de gevaccineerden inmiddels de ‘nieuwe griep’, waarbij het aantal ziekenhuisopnamen acceptabel is. Echter, er moeten nog steeds teveel niet-gevaccineerden worden opgenomen. In feite verschuift de Covid crisis nu naar de niet-gevaccineerde groep. Daarom zullen de beperkende maatregelen nodig blijven om deze groep, de reguliere zorg en onze economie te beschermen.

In plaats van te polariseren is het verstandig om nu gezamenlijk te werken aan oplossingen om de economie weer op gang te brengen. Vooralsnog is de enige oplossing het vaccineren van minimaal 80% van de bevolking. Mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten inderdaad met respect behandeld worden. Maar moeten ook begrijpen dat voor hen het Covid probleem nog niet opgelost is, totdat zij maar 20% van de bevolking uitmaken. In dat verband is het wellicht verstandig dat ze er juist naar streven als groep kleiner te worden en niet anderen motiveren zich niet te laten vaccineren. We have much more in common than you think …

Javier Asin
Arts, medisch strategisch adviseur

Advertentie