starnieuws

C-47 wil terugdraaien verhoogde omzetbelasting

07 Aug 2021, 00:00

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, spreekt de Assemblee van de Arbeid toe.
Vakcentrale C-47 gaat de regering vragen om de verhoogde omzetbelasting die op 1 oktober ingaat, terug te draaien. Hiervoor heeft de vakcentrale mandaat gekregen tijdens een Assemblee van de Arbeid die vrijdag is gehouden. “De verhoogde kosten gaan voor enorme schade zorgen, zonder dat daar compenserende zaken tegenover staan,” stelt Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Hij zegt absoluut geen voorstander te zijn van de verhoging. Hij geeft aan dat toen de wet in behandeling was de vorige week, reeds het verzoek werd gedaan aan de regering om deze aan te houden. Echter is deze wet dinsdag goedgekeurd.

Berenstein geeft aan dat het voorstel is gedaan om binnen het kader van het sociaal akkoord zaken te bespreken over belastingverlichting en compenserende maatregelen. Hij stelt dat de zienswijze van C-47 sinds het begin is, dat het Herstelplan van de regering, binnen een sociaal akkoord uitgevoerd dient te worden. Verder zegt Berenstein dat de vakbeweging (de verschillende bonden die gesprekken hebben gevoerd met de regering) een document hebben samengesteld waarin zij een reactie geven aan de regering over de actuele zaken. “Dat document is afgelopen vrijdag gepresenteerd,” zegt de vakbondsleider.

Reynold Simons is aan het werk geweest voor de vakbonden wat betreft het sociaal akkoord. Hij heeft een concept gemaakt en inhoudelijk structuur gegeven aan het document. Namens de vakbeweging gaat Simons een presentatie geven aan de regering. Tijdens de vergadering liet Berenstein doorschemeren dat het afschaffen van subsidies (energie en water) ontstaan zijn uit een bepaalde gedachtegang. Het kan gezien worden als onderdeel van een loon. Hij stelt dat als de subsidie wordt afgeschaft er ergens ook over compensatie gesproken moet worden. Ook over het structureel stabiliseren van de koers zijn voorstellen gedaan. 

Er is een aantal gesprekken geweest tussen de vakbeweging en de regering over het Herstelplan en hoe de economie weer op rails te krijgen. Berenstein zegt dat de besprekingen worden voortgezet om uiteindelijk tot afspraken te komen. Voor hem is dat een doel. “Wij zien er geen heil in, om nu al in deze fase op straat te gaan, terwijl we nog in overleg zijn” merkt de vakbondsleider op. De C-47 voorzitter geeft aan dat zij naar hun leden gaan om mandaat te vragen en krijgen, zodat problemen direct voorgelegd kunnen worden aan de overheid.

“Ik heb geen vakbonden gezien, ik heb vakbondsleiders gezien, ik heb individuen gezien op straat en persconferenties. Die mensen zijn ons niet onbekend. Het zijn mensen die ook actief zijn binnen die groep van de totale vakbeweging die in bespreking is met de regering,” reageert Berenstein over de Samenwerking 1:6. Acht voorzitters van dertien vakbonden protesteerden vorige week op het Oud Vlaggenplein.

Berenstein benadrukt dat hij ervoor kiest om eerst overleg te hebben met de regering en het bedrijfsleven. “Dat wil niet zeggen dat we alles gaan pikken. Dus als het op gegeven moment nodig is andere middelen aan te wenden om af te dwingen voor onze levensstandaard, gaan we dat ook doen”. Volgens hem is er nu nog een forum om zaken aan te kaarten en te bespreken. Hij meent dat het op straat komen een middel is om kracht bij een doel te zetten. Uiteindelijk moeten partijen weer om de tafel. “Als we nu daarmee bezig zijn ga ik het helemaal gebruiken”.

Advertentie

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August