starnieuws

IMF neemt in september besluit steun; wacht op partners

29 Jul, 18:52

Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning.
Het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft vandaag geen beslissing genomen over het steunpakket aan Suriname. Dit zal nu na het zomerreces gebeuren in september. Minister Armand Achairbersing van Financiën & Planning deelde in De Nationale Assemblee mee dat Suriname voldaan heeft aan de eisen van het IMF over de 'prior actions'.

Op technisch niveau is er al een overeenkomst bereikt over een lening van US$ 690 miljoen over een periode van drie jaar. IMF onderkent dat de regering economische en begrotingshervormingen doorgevoerd heeft. Het proces is in een eindfase. Diverse bilaterale partners zullen hun garantie geven voor het beschikbaar stellen van fondsen. Deze garanties zijn nodig om een finaal besluit te nemen. "Ik ben blij te kunnen melden dat de prior actions zijn afgerond. Het verkrijgen van de financieringsgaranties van belangrijke internationale bilaterale partners bevindt zich nu in de eindfase. Deze garanties zijn nodig voor de Executive Board van het IMF om het programma formeel goed te keuren en de afgesproken fondsen vrij te maken", zei de bewindsman.

Een andere belangrijke ontwikkeling is volgens de minister dat de afgelopen maanden de economie behoorlijk is aangesterkt. Dat moet worden meegenomen in het programma omdat de financieringsbehoefte minder stringent zal zijn dan het geval was bij het bereiken van de Staff Level Agreement in april.

Minister Albert Ramdin bevestigt dat ook de bilaterale crediteuren op de hoogte zijn dat al hetgeen noodzakelijk is voor de goedkeuring van het programma, door de regering van Suriname is uitgevoerd.“Ondertussen gaan de gesprekken met de Paris Club, China en India voort en er wordt goede vooruitgang geboekt. De verwachting is dat deze bilaterale partners tijdig de noodzakelijke financieringsgaranties zullen verschaffen aan het IMF."

Advertentie