starnieuws

Maandverband en tampons moeten gratis

29 Jul, 22:23
Menstruatie-armoede is een onderbelicht probleem dat het dagelijkse leven van veel jonge vrouwen en meisjes wereldwijd beïnvloedt. Elke maand worden miljarden vrouwen en meisjes ongesteld. De twaalf menstruatiecycli per jaar zijn een normaal onderdeel van het leven, en zijn over het algemeen een teken van goede gezondheid en vruchtbaarheid. Zie hier het belang om voldoende aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Menstruatie-armoede
Menstruatie-armoede betekent niets anders dan een beperkte toegang of helemaal geen toegang tot producten of middelen die nodig zijn om op een veilige en comfortabele manier door je menstruatie door te komen. Deze middelen kunnen zijn: toegang tot producten zoals tampons, maandverband of menstruatiecups; goede sanitaire voorzieningen, zoals een veilige en privé plek om de bovengenoemde producten te vervangen (wc en wasbak) en een plek om ze weg te gooien. Zeker ook kennis over menstruatie in al haar facetten is belangrijk. Dit betekent basisinformatie over menstruatie en informatie over gezondheidsproblemen rond de menstruatie, voor iedereen die menstrueert.

Een andere vorm van menstruatie-armoede is als je wel tampons of maandverband hebt, maar te weinig in aantal, waardoor je langer moet doen met een tampon of maandverband, dan nodig is. Hierdoor kan je infecties oplopen.
Een goede verzorging en hygiëne is gewenst tijdens de menstruatie. Immers onhygiënische omstandigheden en een gebrek aan producten vormen een bedreiging voor de gezondheid van vrouwen en meisjes.

Menstruatie-armoede is niet alleen een probleem van landen in ontwikkeling, maar ook in rijke landen zoals Nederland en Amerika kampen vrouwen en meisjes hiermee. Wat menstruatie-armoede anders maakt dan het grotere probleem van armoede is het taboe dat erop rust. Het taboe zorgt ervoor dat het probleem van menstruatie-armoede onbesproken blijft.

Gevolgen van menstruatie-armoede

Wereldwijd kampen vele vrouwen en meisjes met de gevolgen van het niet kunnen kopen of beschikbaar hebben van menstruatieproducten. De gevolgen kunnen zijn: wegblijven van school en werk, schaamtegevoel, verlies van eigenwaarde, minderwaardigheidsgevoelens en depressie.

Vooral voor meisjes is het een probleem, omdat het gevolgen kan hebben op hun ontwikkeling en educatie. Ze zullen ook niet mee kunnen doen aan sportactiviteiten of wat dan ook. Geen adequate producten tijdens de menstruatie, heeft als gevolg dat vrouwen en meisjes niet op een normale manier mee kunnen draaien in de samenleving. En dat kunnen wij als samenleving niet accepteren.
 
Maandverband en Tampons moeten gratis
Wat belangrijk is om te weten, is dat hygiëneproducten geen luxegoederen zijn; ze zijn noodzakelijke producten. Door menstruatieproducten gratis beschikbaar te maken, wordt een gelijke, duurzame samenleving bevorderd voor alle vrouwen en meisjes die menstrueren. Want wanneer je als vrouw of tiener niet in staat bent om je periodes van ongesteldheid zorgeloos door te komen, kan je moeilijk gaan en staan waar je wilt. Hierdoor komt je dagelijkse leven in gedrang. Er kan dan geen sprake meer zijn van gendergelijkheid op die momenten. Je kan het dus niet vergelijken met jongens en ook niet met meisjes die wel het nodige materiaal ter beschikking hebben.

Een ander voordeel van gratis menstruatieproducten is het waarborgen van onderwijskansen voor schoolgaande minder daadkrachtige meisjes. Wanneer zij maandverband ter beschikking hebben, hoeven zij niet thuis te blijven wanneer ze menstrueren. Hun gevoel van eigenwaarde wordt hierdoor vergroot.

Een veilige en comfortabele menstruatie is gewenst voor alle vrouwen en meisjes, en de garantie hiervoor is voldoende toegang tot menstruatieproducten. In zekere mate getuigt het van solidariteit tussen geslachten en generaties om er samen voor te zorgen dat elke vrouw kan beschikken over veilige en juiste menstruatieproducten. Vandaar dat wij het besluit van Schotland moeten toejuichen. Daar is een besluit genomen om maandverband en tampons gratis ter beschikking te stellen aan vrouwen en meisjes. Zij zijn het eerste land ter wereld, dat zoiets heeft kunnen realiseren.

Hoe is het gesteld met de situatie in Suriname?
In Suriname hebben wij te maken met zowel een economische als een Covid-19 crisis. Dat maakt dat de situatie van de vrouwen en meisjes vele malen erger is dan onder normale omstandigheden. Vele vrouwen en meisjes hebben te maken met dubbele armoede; weinig of geen geld om voeding te kopen, en helemaal geen geld om menstruatieproducten te kopen.

Sinds de organisatie Single MOTHER Project Suriname gestart is met het verstrekken van gratis menstruatieproducten, hebben meer dan duizend vrouwen en meisjes zich geregistreerd. Verwacht wordt dat de groep nog groter zal worden.
Door de 'goodwill' van sponsoren, hebben wij al meer dan vijfhonderd vrouwen en meisjes kunnen helpen. Menstruatie-armoede kunnen wij alleen aanpakken wanneer wij er bewust van zijn dat het een probleem is onder minder daadkrachtige vrouwen en meisjes. Vandaar dat deze groep voorzien moet worden van gratis menstruatieproducten.

Judith Faerber
BSc in Health Education
Voor donaties:
singlemotherproject@gmail.com


Advertentie