starnieuws

DNA behandelt wet verhoging omzetbelasting naar 12%

29 Jul, 01:23

De regering wil alle tarieven van de omzetbelasting verhogen naar 12%. Dit vooruitlopend op de invoering van BTW volgend jaar.
De regering wil de omzetbelasting verhogen naar 12%. De wetswijziging wordt later op de dag in behandeling genomen door De Nationale Assemblee (DNA). Op 21 januari dit jaar is het omzetbelastingtarief bij de invoer van goederen met 2% verhoogd. Voor levering van goederen is de omzetbelasting 10% en voor het verrichten van diensten 8%. De regering heeft besloten een unificatietarief te hanteren van 12% voor alle drie categorieën.

Aangevoerd wordt door de regering dat de omzetbelastingstructuur in overeenstemming wordt gebracht met de regio. Het tarief van 25% voor de invoer van luxe goederen wordt gehandhaafd. De wetswijziging dient ook gezien te worden als een voorloper van de invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Het gaat ook om een noodzakelijke maatregel om de inkomsten van de Staat duurzaam te verhogen. Dit is opgenomen in het Herstelplan.

In de Wet Omzetbelasting 1997 zijn er goederen opgenomen waarvoor vrijstelling wordt verleend. Voortaan zullen lokaal geproduceerde en ingevoerde hanen en kippen van het geslacht Gallus domsticus met een gewicht van niet meer dan 185 gram, speciaal voor het fokken vrijgesteld worden van omzetbelasting. De regering bestudeert mogelijkheden om de pluimveesector te stimuleren, vandaar deze toevoeging, deelt president Chan Santokhi mee in de memorie van toelichting.

Deze wetswijziging zal de nodige stof doen opwaaien in DNA. Vooral de verhoging van de omzetbelasting op productie is een heet hangijzer. Gevreesd wordt dat de prijzen van goederen verder zullen stijgen. Starnieuws verneemt dat een van de principiële eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is om geen onderscheid te maken tussen lokale productie en import. Deze maatregel wordt nu doorgevoerd om geen schok in de economie te veroorzaken bij het doorvoeren van de BTW. Dan zal het tarief verhoogd worden naar 15%.Advertentie