starnieuws

Veroordeelde Nederlander in vrijheid gesteld

28 Jul, 07:21
De Nederlander A.R., die na het uitzitten van twee derde van zijn straf in vreemdelingenbewaring was genomen, is deze week in vrijheid gesteld. Hij was veroordeeld tot drie jaar celstraf voor een diefstal middels geweld.

Na het uitzitten van twee derde van zijn straf, kwam hij in aanmerking voor Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI). Zijn advocaat Maureen Nibte had het bezwaarschrift voor VI ingediend waarop positief werd beslist. Omdat het om een vreemdeling gaat, werd de Nederlander na zijn VI, terstond in vreemdelingenbewaring genomen. Hij werd in verzekering gesteld enkel en alleen op basis van het feit dat hij geen geldige verblijfstatus heeft in Suriname en zich derhalve illegaal in het land bevindt.

Nibte zegt dat de VI op 18 juni was verleend. De Nederlander zou het land uitgezet worden, waardoor hij in vreemdelingenbewaring werd genomen. Na een maand was hij nog aangehouden. Volgens de raadsvrouw viel redelijkerwijs te voorzien dat de uitzetting van de man niet binnen korte termijn zou geschieden gelet op de heersende coronacrisis. De man is van Surinaamse origine en heeft familie in Suriname. Nibte heeft toen een kort geding aangespannen tegen de Staat. Nog vóór de behandeling van het kort geding heeft het Openbaar Ministerie de Nederlander in vrijheid gesteld.

Advertentie