starnieuws

Reactie op het interview met Belfort

28 Jul, 09:14
Het is een democratisch recht van elk mens om zijn mening te uiten. We zijn van de hr Belfort gewend dat hij van alles en nog wat roept in de media. Jammer genoeg is hetgeen hij roept zelden gebaseerd op de reële feiten. Tussen waarheid en leugen ligt vaak een glibberig pad.

Elke politieke partij doet beloften tijdens de campagne en een van de leuzen van de voorzitter van de VHP was daadwerkelijk w'o set en. Dat houdt in dat ze zich willen inzetten om het land te redden. Deze belofte was gebaseerd op het aantreffen van een normale situatie. De hr Belfort weet drommels goed dat wat deze regering heeft aangetroffen een beerput was. De statuten waren kapotgeslagen, dienstauto’s waren gestolen of voor een habbekrats toegeëigend, geld was verduisterd, het leenplafond verhoogd, kortom de regering trof een lege staatskas en torenhoge schulden aan. Toch zijn ze niet weggerend maar kwamen ze hun belofte van w'o set en na. Dit herstel vraagt om niet populaire maatregelen. Iets dat tien jaar lang systematisch is kapotgeslagen, kan niet in een paar maanden worden hersteld. Het is gemakkelijk om aan de zijlijn te staan en allerlei adviezen te roepen. Belfort verbeeldt zich dat zijn adviezen en op- en aanmerkingen zaligmakend zijn en direct moeten worden uitgevoerd. Zijn adviezen zijn jammer genoeg niet gebaseerd op feiten.

- Eerst riep hij dat de gestolen gelden snel moesten worden teruggehaald. Deze regering heeft geduldig keer op keer uitgelegd dat terughalen niet zo gemakkelijk is als Belfort denkt. Alles moet netjes via juridische wegen verlopen.

- Dan doet hij alsof hij is vergeten dat de vorige regering volk en land in deze ellende heeft gedompeld. Hij maakt het volk wijs dat de huidige regering debet is aan verhoogde koers en prijzen. Bovendien had men het volk vaak gewaarschuwd dat zij later zouden moeten betalen voor het wanbeleid van de regering Bouterse. 

- Hij verwijt de regering dat ze niets voor de mensen doen, nu ze aan de macht zijn. Dat is absoluut onwaar. Er wordt bij elk besluit rekening gehouden met het arme volk en er worden voedselpakketten uitgedeeld.

- Hij zegt dat hij er is voor het volk en spreekt namens het volk. Ik denk eerder dat hij zich verschuilt achter het volk en indruk wil maken. De drang om indruk te maken is een teken van onzekerheid. Met zijn uitspraken is hij opruiend en aandachttrekkend bezig en bezorgt het volk daardoor geen rust.

- Ook beweert hij dat de gang naar het IMF niet nodig was geweest. Vele deskundigen hebben uitgelegd waarom het wel nodig was. Toch beweert hij als leek het beter te weten. Geen mens kan met een lege staatskas en failliet land wonderen verrichten.

- Hij blijft zich vastbijten in het Surfin NV. Waar er wordt gewerkt, worden er fouten gemaakt. De mensen hebben hun fout erkend en hersteld. Toch blijft hij gif spuien. Opvallend is dat de voorzitter van zijn partij vele fouten heeft gemaakt en recent nog met het benoemen van zijn broer bij de EBS. Maar daarover praat de hr Belfort nooit dus zijn bewering dat hij onpartijdig is in de coalitie, klopt niet. Dit lijkt op een persoonlijke oorlogvoering.

- Niemand weet of Diana Pokie wel of niet onder dwang haar ontslag heeft genomen. Alleen Mevr. Pokie kent de waarheid en zolang zij zich niet uitspreekt, zullen we blijven gissen.

-Belfort drukt nu al het stempel van onbekwaam op mevrouw Vorswijk en dat is niet eerlijk. Ze moet de kans krijgen om zich te bewijzen.

- Het grootste verwijt aan zijn adres is echter dat hij moreel verval in DNA stimuleert en daar hij lid is van de DNA, geeft hij met zijn gedrag dit instituut een slechte naam. DNA heeft altijd bekend gestaan als het instituut dat fatsoen en integriteit uitstraalt. Kritiek mag en moet zelfs. Een dosis gezond wantrouwen is de grondslag van de democratie. Daarom mag hij best kritisch zijn. Wantrouwen is essentieel voor het behoud van een vrije en rechtvaardige samenleving.

Het gedrag van de hr Belfort in DNA en daarbuiten, is echter niet kritisch meer maar opruiend en richt veel onrust en schade aan. Hij spuit zijn gif vaak genoeg, luid genoeg en lang genoeg in de hoop dat het volk hem op de duur gaat geloven. Ik denk dat hij zijn gedrag kritisch moet bekijken en gaan werken aan herstel.

"Ik vertelde geen leugens, ik vertelde slechts dingen die later niet waar bleken te zijn."

Josta Vaseur

Advertentie