starnieuws

Quota Suriname nu toegetreden tot Rotary International

28 Jul, 05:26

President Daniëlle Herkul van Rotary Quota krijgt de club-pin opgespeld door Oliver Smith, de Assistant Governor van Rotary.
De Serviceclub Quota International of Suriname is in zijn geheel toegetreden tot Rotary International en heet voortaan Rotary Club of Paramaribo Quota (Rotary Quota). Dit gebeurde tijdens een webinar afgelopen vrijdag. Rotary Quota is de vierde Rotary serviceclub in Suriname. Quota Suriname maakte tot voor kort deel uit van Quota International Inc. De Internationale moederclub besloot echter in 2020 tot opheffing van de organisatie, waarna Quota Suriname een doorstarttraject begon.

Gedurende negen maanden hebben de leden van Quota Suriname diepgaand onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor de club om het servicewerk voort te zetten. Omdat de aansluiting bij een internationale organisatie een belangrijk criterium was, zijn ook internationale serviceclubs onder de loep genomen. Intern zijn er meerdere enquêtes uitgevoerd en zijn clubdoelen afgezet tegen die van andere clubs.

Er zijn meerdere beleidsdagen gehouden, waarbij het steeds ging om de centrale vraag: “Op welke wijze kunnen de doelgroepen van Quota Suriname op dezelfde wijze geholpen worden?” Toen de keuze viel op Rotary, mocht Quota Suriname een warm welkom ervaren bij deze serviceclub. Zo werd Rotary Club of Paramaribo Residence, met als president Margriet van Dijk-Nouh Chaia, de hoofdsponsorclub en Rotary Club of Paramaribo Central, met als president Shirley Sowma-Sumter, de co-sponsorclub.

De officiële toetreding van Quota Suriname tot de Rotary-organisatie vond al plaats op 7 juni 2021, met onder andere de toekenning van de formele nieuwe naam: Rotary Club of Paramaribo Quota. Het charter-event dat hoort bij de toetreding kon echter vanwege de strenge Covid-maatregelen niet plaatsvinden. Uiteindelijk is uit hoofde van maatschappelijke verantwoordelijkheid gekozen voor een volledig virtuele Charter-Celebration in de vorm van een webinar, dat ook via een YouTube kanaal te volgen was. De sprekers waren afkomstig uit de verschillende structuren van Rotary Suriname en Rotary International. Zo hebben onder meer Rotary International Director Peter Kyle en de Governor van Rotary District 7030, Sonya Alleyne live het woord gevoerd om de nieuwe club welkom te heten. De inductieceremonie is uitgevoerd door Immediate Past District Governor Lisle Chase.

Tijdens het webinar dat een formeel karakter had, hebben alle sprekers van binnen- en buitenland in allerlei superlatieven Rotary Quota geroemd. De professionaliteit van zowel de leden als de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd, het trackrecord, de activiteiten voor de doelgroepen passeerden de revue. De leden van oud-Quota Suriname hebben een service-ervaring meer van 24 jaren en zijn geen onbekenden in onze samenleving. Gedurende deze jaren is er voor meer dan 938 duizend Amerikaanse dollars uitgegeven aan kleine en grote projecten. De leden konden vanwege hun professionaliteit fondsen aanboren die afkomstig zijn van individuen, bedrijven en internationale organisaties. Hun bekendste fundraisingsactiviteit is de, Quota Men Cook-Out die tot en met 2019 jaarlijks ongeveer 5000 bezoekers trok. Rotary Quota zal onverminderd de weg van service blijven volgen, getuige de woorden van president Daniëlle Herkul: “Still here to serve, Serve to change Lives!

Advertentie